Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Siers, J. (author)
In een rivierbocht treedt een zogenaamde spiraalstroming op, waardoor het typische dwarsprofiel van een rivierbocht ontstaat: diep in de buitenbocht en ondiep in de binnenbocht. Hierdoor is slechts over een kleine breedte voldoende vaardiepte aanwezig en vormen bochten in de Waal een knelpunt in de rivier voor de scheepvaart. In het Waalproject...
master thesis 1997
document
Jongbloed, J.W. (author)
The flow in a river bend has a large influence on the cross-sectional profile of the bend. Due to the curvature of the bend a secondary flow, which is perpendicular to the main flow, occurs. The secondary flow is directed outwards in the upper part of the cross-section and inwards in the lower part of the cross-section. It causes by means of the...
master thesis 1996
document
Majoor, R. (author)
De rivier de Waal is de belangrijkste scheepvaartroute van Nederland en de drukst bevaren rivier van West-Europa. Ongeveer een derde van de totale import van Duitsland komt binnen via de Waal. De huidige problemen op de Waal hebben te maken met beperkingen in de afmetingen van de vaargeul. Maatgevend zijn de beschikbare breedte en diepte bij...
master thesis 1995