Searched for:
(61 - 80 of 10,128)

Pages

1995 Ship Production Symposium
1995 Ship Production Symposium
Concept ontwerp voor een vertroebeling beperkend systeem tijdens het baggeren met een sleephopperzuiger (summary)
Concept ontwerp voor een vertroebeling beperkend systeem tijdens het baggeren met een sleephopperzuiger (summary)
Dynamic waterline seakeeping predictions for a fishing vessel
Dynamic waterline seakeeping predictions for a fishing vessel
Technology and safe navigation
Technology and safe navigation
The effects of waves on transverse stability
The effects of waves on transverse stability
Een baggerwerktuig voor het baggerproject
Een baggerwerktuig voor het baggerproject "Point Noire",ten behoeve ven het uitbaggeren van een zandbank. (4de-jaars opdracht) Verdere uitwerking van het 4de-jaars. (5de-jaars opdracht)
System reliability analysis of belt conveyor
System reliability analysis of belt conveyor
Drukmeting in een gefluidiseerd zandpakket
Drukmeting in een gefluidiseerd zandpakket
A method for determining the virtual mass distributions around a vibrating ship
A method for determining the virtual mass distributions around a vibrating ship
Demonstratie Productielijn
Demonstratie Productielijn
Dimensioning AGV-buffer near quay crane (summary)
Dimensioning AGV-buffer near quay crane (summary)
Bout-moerverbindingen in hoogspanningsmasten (summary)
Bout-moerverbindingen in hoogspanningsmasten (summary)
Operational requirements and choice of craft
Operational requirements and choice of craft
Propeller induced exitation forces
Propeller induced exitation forces
Drukberekening in silo's met flexibele wanden. Een evaluatie van nieuwe berekeningsmethoden (summary)
Drukberekening in silo's met flexibele wanden. Een evaluatie van nieuwe berekeningsmethoden (summary)
Planing surface research at experimental towing tank, Stevens Institute of Technology
Planing surface research at experimental towing tank, Stevens Institute of Technology
Over het optimaal routeren van schepen Deel I: Een literatuuronderzoek Deel II: Een vergelijkend onderzoek Deel III: Een vergelijkend onderzoek (vervolg) Deel IV: Het berekenen van golfvelden uit windvelden op de Atlantische Ocean. Deel V: Een geautomatis
Over het optimaal routeren van schepen Deel I: Een literatuuronderzoek Deel II: Een vergelijkend onderzoek Deel III: Een vergelijkend onderzoek (vervolg) Deel IV: Het berekenen van golfvelden uit windvelden op de Atlantische Ocean. Deel V: Een geautomatiseerd systeem
Ship motions memo no. 2. Notes on the correlation of ship motion characteristics with weather and sea states
Ship motions memo no. 2. Notes on the correlation of ship motion characteristics with weather and sea states
Cavitation tests on Hydrofoil of Simple Form Report 5: On four profiles of 11,7 percent thickness ratio
Cavitation tests on Hydrofoil of Simple Form Report 5: On four profiles of 11,7 percent thickness ratio
Parametric Rolling at Main Resonance
Parametric Rolling at Main Resonance
Searched for:
(61 - 80 of 10,128)

Pages