Searched for: author:"Adriaansens, C.A."
(1 - 6 of 6)
document
Adriaansens, C.A. (author), Fortgens, A.C. (author)
doctoral thesis 1990
document
Adriaansens, C.A. (author), Hillenaar, C. (author)
Inventariserende studie van de belangrijkste privaatrechtelijke aspekten en knelpunten van het Open Bouwen, mede bevattend enige suggesties voor oplossing van specifieke problemen, alsmede suggesties voor nader onderzoek. Het onderzoek werd, in opdracht van het Ministerie van VROM, en onder verantwoordelijkheid van het OTB te Delft, uitgevoerd...
book 1988
document
Adriaansens, C.A. (author)
Rede, uitgesproken bij het afscheid als buitengewoon hoogleraar in het bouw- en woning recht aan de Technische Hogeschool Delft op vrijdag 21 februari 1986 door prof.mr C.A. Adriaansens.
public lecture 1986
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1985
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1984
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1983
Searched for: author:"Adriaansens, C.A."
(1 - 6 of 6)