Searched for: author%3A%22Bischoff+van+Heemskerck%2C+W.C.%22
(1 - 10 of 10)
document
de Heer, A. (author), Bischoff van Heemskerck, W.C. (author), Huisman, L. (author), Volmuller, J. (author), van Bilderbeek, B. (author), de Sitter, W.R. (author), Kuipers, J. (author), Vermeyden, P. (author), de Back, J. (author), Bruggeling, A.S.G. (author)
Artikelen over faculteit Weg- en Waterbouwkunde van de TH Delft.
journal article 1970
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author), Booy, N. (author)
The designing engineer often comes across the economic decision problem in which the "benefit" of a higher design criterion must be weighed against the "cost". Several methods have been developed to deal with this optimization problem; none of them, however, offer the possibility of introducing the appropriate considerations of a general policy...
conference paper 1969
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author), Booy, N. (author)
The designing engineer often comes across the economic decision problem in which the "benefit" of a higher design criterion must be weighed against the "cost". Several methods have been developed to deal with this optimization problem; none of them, however, offer the possibility of introducing the appropriate considerations of a general policy...
conference paper 1969
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
Berekeningsmethoden voor waterspanningen onder asfaltbkeledingen van dijken en waterkeringen, bewerkte voordracht t.b.v. de VBW. Aandacht voor overdrukken en uplift van een ondoorlatende asfaltbekleding.
report 1965
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
public lecture 1963
document
Valken, K.F. (author), Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
Research for the execution of the Deltaworks, focus on the determination of boundary conditions for the new closure works, planning of the deltaworks; caisson closures, dam design.
book chapter 1963
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
In het eerste deel van mijn voordracht ben ik ingegaan op de criteria waaraan bij het dimensioneren van een asfaltbekleding moet worden voldaan. Achtereenvolgens kwamen daarbij ter sprake een criterium voor veelvuldig voorkomende omstandigheden, een criterium dat beoogt het aflichten van de bekleding onder extreme omstandigheden te voorkomen en...
report 1962
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
Korte beschrijving van rekenregels voor het ontwerp van een steensluiting.
report 1961
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
The excess pressures anticipated underneath the asphalt facing of a number of sea dykes were determined with the aid of plate-shaped electrical conductors and alternating current. As these excess pressures are influenced by factors varying from place to place in the prototype, a series of tests were carried out in which one or more of these...
report 1961
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
report 1959
Searched for: author%3A%22Bischoff+van+Heemskerck%2C+W.C.%22
(1 - 10 of 10)