Searched for: author%3A%22Boelhouwer%2C+P.J.%22
(1 - 20 of 162)

Pages

document
van der Drift, R. (author), de Haan, J.G. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Over the last decade, house prices have increased substantially in nearly all OECD countries. These house price increases frequently coincided with changes in mortgage credit conditions; i.e., decreases in the interest rate and increases in income. This is in line with existing literature, which finds an equilibrium relationship between...
journal article 2023
document
Jin, C. (author), Li, B. (author), Jansen, S.J.T. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
In the context of skyrocketing house prices and fierce competition for talents between cities, this study explores the housing pathways of young talents and their future migration plans in Shenzhen, China. Using the housing pathways approach and Bourdieu’s theory of practice with three concepts, this study uncovers how structural factors and...
journal article 2023
document
Li, B. (author), Jin, C. (author), Jansen, S.J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
The recent revival of the private rented sector in many regions highlights the importance of understanding the well-being of private renters. While there is a consensus that private renters are less satisfied with their life than homeowners, little attention has been given to examining the life satisfaction of private renters from different...
journal article 2023
document
Groot, Stefan (author), Bani, Mirjam (author), Barendregt, Ester (author), Bezemer, Dirk (author), Blom, Marieke (author), Boelhouwer, P.J. (author), Bokeloh, Philip (author)
De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.
journal article 2022
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), van der Drift, R. (author)
Er wordt in de media vaak gesteld dat de woningmarkt ‘kapot’ is. Maar waar zitten dan precies de problemen, en welke structurele hervormingen kunnen deze verhelpen?
journal article 2022
document
Boelhouwer, P.J. (author), van der Heijden, H.M.H. (author)
Mede als gevolg van grote problemen op de woningmarkt en in het bijzonder het grote woningtekort is er tegenwoordig weer veel aandacht voor het wonen in zowel de pers als de politiek. Na een jarenlange focus op meer marktwerking en decentralisatie lijkt de rijksoverheid recent weer bereid om meer verantwoordelijkheid te nemen. In deze bijdrage...
journal article 2022
document
Jin, C. (author), Li, B. (author), Jansen, S.J.T. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
In recent years, China has witnessed fierce competition for talents among cities. There is evidence that China's first-tier cities are losing their appeal for young talents due to the soaring housing prices and high living costs in first-tier cities, as well as the catch-up of next-tier cities. Therefore, uncovering what factors drive young...
journal article 2022
document
Li, B. (author), Jansen, S.J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Jin, C. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
After being neglected since the establishment of the housing market in the 1990s, China has recently shown great enthusiasm for developing the housing rental market. It is essential to understand why people choose private renting as it enables us to better identify the demands of tenants and develop policies accordingly to promote private...
journal article 2022
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Zoetermeer kent unieke architectuur waar de meeste mensen onwetend langslopen. In de serie ‘Het gebouw van de maand’ laat Architectuur Punt Zoetermeer verschillende bijzondere gebouwen zien. Deze maand de experimentele Terrasflat aan het Douzapad in Palenstein.
report 2021
document
Li, B. (author), Jin, C. (author), Jansen, S.J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
In recent years, Chinese housing policies have been shifting from encouraging homeownership toward developing the private rented sector, especially in the superstar cities. Nevertheless, what are the target groups and characteristics of private rental housing in Chinese superstar cities, and whether the private rental housing is capable of...
journal article 2021
document
Boelhouwer, P.J. (author), van der Heijden, H.M.H. (author)
report 2020
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Essay voor Hoorzitting vaste Tweede Kamercommissie Wonen BZK: (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens.
other 2020
document
Gong, Yunlong (author), de Haan, Jan (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Cross-city spillovers among housing markets are usually modelled by the classical spatial autoregressive models, which usually suffer from identification problems in practice. This paper investigates the cross-city house price spillovers arising from city network externalities wherein a city's connections with other cities in the urban...
journal article 2020
document
Luo, D. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
The management of the public rental sector has undergone tremendous change worldwide. Especially in China, given the large supply of public rental housing (PRH) in the short term, the management of PRH (PRHM) has been faced with a series of problems. The existing PRHM is unsustainable and a new scheme has been proposed. In this study we analyze...
journal article 2020
document
Boelhouwer, P.J. (author), Schiffer, Karel (author)
Het beleid en het instrumentarium ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland kennen een rijke historie. Dankzij een breed gedragen politiek en maatschappelijk draagvlak hiervoor, heeft de overheid decennia lang, met op hoofdlijnen hetzelfde beleidsinstrumentarium (hypotheekrenteaftrek; hypotheek-garantie; subsidies), het eigen...
report 2019
document
Hammerstein, Fred (author), Rouwendal, Jan (author), Boelhouwer, P.J. (author)
report 2019
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Vlak, A.L.M. (author)
report 2019
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Nijmegen in samenwerking met provincie Gelderland, Stichting Talis en Stichting Portaal.
report 2019
document
Boelhouwer, P.J. (author)
The Dutch housing market suffered more than many other West-European housing markets from the global financial crisis. After some stimulation measures at the beginning of the crisis, the market was hit hard by several government policies in both the rented and the owner-occupied sectors. Against this background this paper pays attention to...
review 2019
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog versterkt zullen doorzetten, dragen daaraan bij. Minder aanbod en hogere inkomens betekent in dat geval verder...
report 2018
Searched for: author%3A%22Boelhouwer%2C+P.J.%22
(1 - 20 of 162)

Pages