Searched for: author%3A%22Boelhouwer%2C+P.J.%22
(1 - 20 of 153)

Pages

document
Li, B. (author), Jin, C. (author), Jansen, S.J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
In recent years, Chinese housing policies have been shifting from encouraging homeownership toward developing the private rented sector, especially in the superstar cities. Nevertheless, what are the target groups and characteristics of private rental housing in Chinese superstar cities, and whether the private rental housing is capable of...
journal article 2021
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Zoetermeer kent unieke architectuur waar de meeste mensen onwetend langslopen. In de serie ‘Het gebouw van de maand’ laat Architectuur Punt Zoetermeer verschillende bijzondere gebouwen zien. Deze maand de experimentele Terrasflat aan het Douzapad in Palenstein.
report 2021
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Essay voor Hoorzitting vaste Tweede Kamercommissie Wonen BZK: (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens.
other 2020
document
Gong, Yunlong (author), de Haan, Jan (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Cross-city spillovers among housing markets are usually modelled by the classical spatial autoregressive models, which usually suffer from identification problems in practice. This paper investigates the cross-city house price spillovers arising from city network externalities wherein a city's connections with other cities in the urban...
journal article 2020
document
Luo, D. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
The management of the public rental sector has undergone tremendous change worldwide. Especially in China, given the large supply of public rental housing (PRH) in the short term, the management of PRH (PRHM) has been faced with a series of problems. The existing PRHM is unsustainable and a new scheme has been proposed. In this study we analyze...
journal article 2020
document
Boelhouwer, P.J. (author)
The Dutch housing market suffered more than many other West-European housing markets from the global financial crisis. After some stimulation measures at the beginning of the crisis, the market was hit hard by several government policies in both the rented and the owner-occupied sectors. Against this background this paper pays attention to...
review 2019
document
Boelhouwer, P.J. (author), Schiffer, Karel (author)
Het beleid en het instrumentarium ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland kennen een rijke historie. Dankzij een breed gedragen politiek en maatschappelijk draagvlak hiervoor, heeft de overheid decennia lang, met op hoofdlijnen hetzelfde beleidsinstrumentarium (hypotheekrenteaftrek; hypotheek-garantie; subsidies), het eigen...
report 2019
document
Hammerstein, Fred (author), Rouwendal, Jan (author), Boelhouwer, P.J. (author)
report 2019
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Vlak, A.L.M. (author)
report 2019
document
Boumeester, H.J.F.M. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Nijmegen in samenwerking met provincie Gelderland, Stichting Talis en Stichting Portaal.
report 2019
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog versterkt zullen doorzetten, dragen daaraan bij. Minder aanbod en hogere inkomens betekent in dat geval verder...
report 2018
document
Boelhouwer, P.J. (author), van der Heijden, H.M.H. (author)
The Netherlands is not known for the occurrence of earthquakes. This is, however, a hot topic in the province of Groningen. Because of gas extraction, this area suffered from more than 1000 earthquakes. Most of them are not very intensive, but also bigger earthquakes of between 2 and 3 on the scale of Richter have been measured. In the last...
journal article 2018
document
Priemus, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Eind 2016 presenteerde de interdepartementale werkgroep Sociale Huur beleidsopties om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen. Met name de opties voor de lange termijn kennen echter zwaarwegende nadelen. Gelukkig is er een alternatief.
journal article 2018
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Essay in opdracht van de AEDES commissie Van Bochhoven. <br/><br/>De inhoud van de Woningwet uit 2015 sluit aan bij de eerder in het woonbeleid ingezette trend om sociale huurwoningen vooral te bestemmen voor huishoudens met een bescheiden inkomen en om de marktsector meer ruimte te bieden. Uiteraard heeft deze keuze consequenties voor de...
other 2018
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
De woningproductie in Nederland blijft ver achter bij de ontwikkeling van de woningvraag. Het gevolg is een oplopend woningtekort en sterk stijgende prijzen, vooral in stedelijke gebieden in het westen van het land. In deze bijdrage gaan we in op de vraag wat er toch aan de hand is met de woning(bouw)markt. Na een analyse van de problemen...
journal article 2018
document
Boelhouwer, P.J. (author)
The generous mortgage tax relief enjoyed in the Netherlands and the possible existence of a house price bubble cannot explain the sharp decrease of house prices in the Netherlands in the period from 2011–2013. This sharp decline can, however, be explained by the rigorous adjustments to mortgage lending criteria after 2011. Key financial...
journal article 2017
document
Boelhouwer, P.J. (author), Haagsma, Jan (author), Heijsman, Stoffel (author), Wachtmeester, Jan (author)
Dit rapport betreft de visitatie van TBV Wonen over de periode 2013 t/m 2016.
report 2017
document
Tu, Q. (author), de Haan, J. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
This paper establishes a simple affordability model that implicitly incorporates the major Dutch market features to elucidate long-run house prices under a regulatory environment. The results reveal a long-run relationship for house prices under strict regulations. The association among house prices, income, interest rates, and inflation is...
journal article 2017
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.
report 2017
document
Boelhouwer, P.J. (author)
conference paper 2017
Searched for: author%3A%22Boelhouwer%2C+P.J.%22
(1 - 20 of 153)

Pages