Searched for: author%3A%22Daamen%2C+T.A.%22
(1 - 20 of 61)

Pages

document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author)
Nu de grote opgaven waar Nederland voor staat bekend zijn, is het volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen zaak om de benodigde uitvoeringskracht te organiseren. Maar wat is dat precies?
report 2022
document
Nefs, Merten (author), Daamen, T.A. (author)
In Europe, very large distribution centres (XXL DCs) are increasingly appearing on planning agendas due to their growing spatial footprint and environmental impacts. Although the emergence of XXL DCs has gained traction in academic research, empirical knowledge about the process that leads to their oft-debated location choice, geometry and...
journal article 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Grote ingrepen aan stedelijke infrastructuur vragen gezien de vragen voor klimaat, energie en woningbouw om méér dan alleen maar asfalt. Maar hoe doe je dat? Daarvoor analyseerden onderzoekers van Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de Vereniging Deltametropool studies en werkzaamheden aan de verkeersruit Rotterdam. Zij zien drie mogelijkheden,...
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), Lammers, I. (author)
Het ministerie van IenW heeft de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de Vereniging Deltametropool gevraagd de mogelijkheden te verkennen voor een toekomstbestendige (her)ontwikkeling van de Ring Rotterdam en omgeving. Welke ontwerp- en sturingsaanpak hoort daarbij? “Niet de wil, maar de systematiek staat duurzame verstedelijking in de weg.”
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), van Zoest, S.P. (author)
Tom Daamen en Simon van Zoest van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling verdiepten zich in de wijze waarop de aanleg van openbaar vervoer internationaal wordt bekostigd. In hun rapport presenteren zij zes concrete inzichten en drie belangrijke aanbevelingen voor de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspraktijk. “Voeg bekostiging uit de afroming van...
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), Franzen, A.J. (author)
Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het uiteindelijk om het creëren van een prettige leefomgeving. Strategisch adviseur Agnes Franzen en onderzoeker Tom Daamen laten zien dat een afgewogen programma in een gebiedsontwikkeling geen vanzelfsprekendheid is. Zij reiken zowel instrumenten als denkrichtingen aan voor gebiedsontwikkeling die oog...
report 2021
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author), Verwayen, A.B. (author), van Zoest, S.P. (author)
Een van de mogelijkheden om meer Rijksregie in het ruimtelijk domein vorm te geven is volgens het Ministerie van BZK een nog op te richten Rijksontwikkelbedrijf. Tijdens een expertsessie werd duidelijk dat “een Rijksontwikkelbedrijf, of welke entiteit dan ook, gebaseerd moet zijn op maatschappelijke behoeften en de hieruit voortvloeiende...
report 2021
document
van Zoest, S.P. (author), Daamen, T.A. (author)
Goede bereikbaarheid via het ov is cruciaal voor een geslaagde gebiedsontwikkeling. Toch ontbreekt het hier nog vaak aan, met name in de stedelijke regio’s. Onderzoekers Simon van Zoest en Tom Daamen van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling geven daarom lessen mee uit het buitenland. "Lokale waardeontwikkeling biedt grote kansen voor de realisatie...
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
Sinds 2019 neemt de aandacht van de rijksoverheid voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland snel toe, merken Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling) en Tom Daamen (directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling). "En dat is goed nieuws. Niet alleen voor de SKG en de leerstoel, maar vooral voor Nederland zelf", zo stellen zij in een...
report 2021
document
Hinterleitner, J.T. (author), Daamen, T.A. (author), Nijhuis, S. (author)
The Netherlands has a strong design tradition in planning for the built environment. After a period of neglect, attention for the role of design studios has resurged, particularly for addressing complex spatial projects. These area-based projects have impacts that cut across local to regional scales, so setting up a design process that addresses...
journal article 2021
document
Daamen, T.A. (author), van Zoest, S.P. (author)
Deze publicatie gaat over de bekostigingsstrategieën achter verschillende verstedelijkingsopgaven in Kopenhagen, New York en Londen. We laten zien dat een specifieke configuratie van marktomstandigheden, projectkenmerken en institutionele landschap voor drie uiteenlopende bekostigingsarrangementen zorgt, waardoor openbaarvervoeraanleg in deze...
book 2021
document
Daamen, T.A. (author), Gerretsen, Paul (author), van de Wall, Rien (author), Gopalakrishnan, Malavika (author), Hinterleitner, J.T. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
ds vaker, zeker nu we zien hoezeer verschillende opgaven op elkaar inwerken en we ons steeds meer realiseren dat financiële middelen en ruimte beperkt zijn. Mobiliteit, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid; het zijn opgaven die op elkaar inwerken en dus om samenwerking en innovatie vragen, dwars door schalen en sectoren...
report 2021
document
Janssen, C. (author), Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
In Europe, growing concerns about social segregation and social stability have pushed calls to make cities ‘inclusive, safe, resilient and sustainable’ higher on policy agendas. However, how to approach such generic policy objectives and operationalise them for planning practices is still largely unclear. This article makes a conceptual...
journal article 2021
document
Janssen, C. (author), Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
During recent decades, urbanization processes and changing population compositions in European cities have underlined the relevance of social sustainability for urban development. Despite a growing amount of research on the social sphere of sustainability, the actual implementation of social sustainability in area development projects remains...
journal article 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author)
Om de ruimtelijke opgaven in Nederland aan te pakken wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de vele instrumenten die beschikbaar zijn om de baten én lasten tussen partijen te verdelen. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft deed op verzoek van het ministerie van BZK onderzoek naar de vraag waarom (regionale) fondsen beperkt van de...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
Regelmatig wordt de Leerstoel Gebiedsontwikkeling gevraagd naar haar visie of standpunt over pregnante kwesties in het vak. Moeten we bouwen in het groen toelaten? Moeten we burgerparticipatie prioriteit geven? Moet stedelijke verdichting gepaard gaan met hoogbouw? Op gebiedsontwikkeling.nu gaat het ons echter primair om kennisdeling: ervaring,...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Wie zoekt naar ‘nieuwe’ of ‘alternatieve’ instrumenten of arrangementen van financiering, als bruikbare aanvulling op of alternatief voor het bestaande financieringsinstrumentarium, komt vaak uit bij fondsen en GebiedsInvesteringsZones. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens, Wouter Jan Verheul en Tom Daamen onderzoeken de mogelijkheden van deze...
report 2020
document
van Zoest, S.P. (author), Daamen, T.A. (author)
Simon van Zoest en Tom Daamen doen bij de leerstoel Gebiedsontwikkeling onderzoek naar de financiering en bekostiging van grootstedelijk openbaar vervoer. Zij kijken daarbij voorbij de instrumenten en verdiept zich in de motieven en succesfactoren achter de invoer van alternatieve bekostiging. Zo maakt Londen duidelijk dat een private bijdrage...
report 2020
document
van der Linden, H.J. (author), Daamen, T.A. (author)
In gebiedsontwikkeling spelen niet alleen concrete belangen een rol, maar ook opvattingen over wat in de gebouwde omgeving wenselijk is. Ontwerpers hebben in hun beroepspraktijk met deze, soms zeer uiteenlopende ‘waarden’ te maken. Welke waarden een rol spelen is niet altijd direct duidelijk, maar wel dat deze invloed hebben op het proces dat...
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author)
De financiën van de Nederlandse verstedelijkingsopgave zijn in ons vakgebied een veelbesproken thema. Of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, energie of klimaat; iedere opgave vraagt om een enorme hoeveelheid geld en inspanning. De coronacrisis doet momenteel ook nog eens een ongekend beroep op de overheidsfinanciën, terwijl de ruimtelijke...
report 2020
Searched for: author%3A%22Daamen%2C+T.A.%22
(1 - 20 of 61)

Pages