Searched for: author%3A%22Daamen%2C+T.A.%22
(1 - 20 of 77)

Pages

document
Janssen, C. (author), Daamen, T.A. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Najaar 2023 gingen 20 professionals uit de Nederlandse ruimtelijke ontwikkelingspraktijk op studiereis naar New York. Een geliefde stad voor een onvergetelijke citytrip, maar wat levert zo’n studiereis op aan nieuwe inzichten voor gebiedsontwikkeling? Céline Janssen, Erwin Heurkens en Tom Daamen doen verslag.
report 2024
document
van Zoest, S.P. (author), Daamen, T.A. (author)
Value capture (VC) is widely cited as a method for local authorities to provide urban public goods to their cities in the face of fiscal stress. Its application in practice however remains limited. In this article, we aim to explain the implementation process of VC as a strategy to fund public transportation infrastructure through case...
journal article 2024
document
Janssen, C. (author), Daamen, T.A. (author), Verheul, W.J. (author)
Social sustainability’s implementation in urban development is a complex endeavour that demands alternative forms of governance. This article draws on the capabilities approach as an evaluative framework to better understand this implementation process. Through an in-depth case comparison of two Dutch urban development projects, the study...
journal article 2024
document
Daamen, T.A. (author), Mehvar, Abdi (author), Taylor, Zac (author), van Bueren, Ellen (author)
Klimaatverandering zorgt tal van nieuwe risico’s voor gebouwen en infrastructuur. Het in kaart brengen van deze klimaatrisico’s is in volle gang, maar de betrouwbaarheid van de beoordelingen die hieruit volgen laat te wensen over en dit maakt de handelingsbasis beperkt. Dat concludeerden de experts die deelnamen aan de eerste Focal Point Meeting...
report 2023
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author), Boeve, M.N. (author)
Stadsranden dringen zich in ons vakgebied in allerlei hoedanigheden op, vooral als het gaat om de vraag of we deze overgangszones moeten oprekken. Maar wat standsranden zijn is immer omstreden, terwijl voor gebiedsontwikkelaars een eigentijds begrip ervan onontbeerlijk is. Hoogleraren Co Verdaas en Marlon Boeve en SKG-directeur Tom Daamen geven...
report 2023
document
van Zoest, S.P. (author), Daamen, T.A. (author)
De relatie tussen grond en gebiedsontwikkeling wordt niet alleen steeds belangrijker, maar ook steeds complexer. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.
report 2023
document
Orobio de Castro, S.A. (author), Daamen, T.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
Van bruin naar rood: het bouwen van woningen op veehouderijlocaties vormt een uitweg uit de stikstofproblematiek die Nederland in de greep houdt. Uiteraard is deze stap complex en gevoelig, maar op bepaalde locaties is het toch heel goed mogelijk. TU Delft-afstudeerder Samuel Orobio de Castro deed onderzoek naar de kansen en randvoorwaarden, met...
report 2023
document
Boeve, M.N. (author), Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Deze 'reidsgids' is bedoeld om beginnende Statenleden te helpen om het veld van gebiedsontwikkeling te overzien. Aandacht wordt niet alleen besteed aan de opgaven, maar ook aan de kaders en arrangementen, zoals de Omgevingswet en Regionale Investeringsagenda’s. Ook komt de afstemming en verhouding tot Rijk, gemeenten, private en maatschappelijke...
book 2023
document
Daamen, T.A. (author)
Volgens vele analisten stevenen we af op een flinke economische recessie. De vastgoedketen wordt geteisterd door hoge bouwkosten en snel oplopende rente. In alle gebiedsontwikkeling-gerelateerde markten heerst onzekerheid. Toch is er volgens SKG-directeur Tom Daamen geen reden tot paniek. “Naast alle onzekerheid zijn er vijf vaste waarden waar...
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Stedelijke gebiedsontwikkeling is in Nederland nog regelmatig het exclusieve speeltje van lokale overheden en marktpartijen. Onderzoek wijst echter uit dat ook kennisintensieve bedrijven hieraan een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Ervaringen uit diverse buitenlanden en uit Nederland zelf laten zien wat een vroegtijdige samenwerking kan...
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie van expert Koen Raats valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen. Tegelijkertijd ziet hij ruimte voor verbetering. “We moeten meebewegen met de ontvankelijkheid van de praktijk.”
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author)
Publieke, private en maatschappelijke partners moeten gezamenlijk optrekken om de ambitieuze missies voor Nederland in samenhang te realiseren. Die conclusie trekken SKG-directeur Tom Daamen en hoogleraar Co Verdaas na het SKG Jaarcongres en het pleidooi van topeconoom Mariana Mazzucato voor een missie-gedreven aanpak.
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Het begrip gebiedsontwikkeling is voor de internationale wetenschap behoorlijk ongrijpbaar. Hoe verhoudt deze ultra-Nederlandse term zich tot vergelijkbare bezigheden in het buitenland? Volgens SKG-directeur Tom Daamen laat een recent verschenen studie over de theorievorming rond grote stedelijke projecten zien: gebiedsontwikkeling gaat over de...
report 2022
document
Daamen, T.A. (author), Taylor, Zac (author)
De watersnood in Limburg en Brabant. Het IPCC-rapport. De klimaattop in Glasgow. Afgelopen jaar is andermaal bevestigd dat klimaatverandering een urgent mondiaal probleem is dat Nederland bij uitstek raakt. Onderzoekers Tom Daamen en Zac Taylor doordenken wat dit voor gebiedsontwikkeling betekent - en welke kansen dit biedt.
report 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Niet veel gebiedsontwikkelaars kennen de econoom Mariana Mazzucato. Ten onrechte. Want wie haar nieuwe boek ‘Moonshot: grootse missies voor economie en samenleving’ tot zich neemt, krijgt een overtuigend handelingsperspectief voor de opgave waar we in Nederland ruimtelijk en maatschappelijk voor staan.
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author)
Nu de grote opgaven waar Nederland voor staat bekend zijn, is het volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en SKG-directeur Tom Daamen zaak om de benodigde uitvoeringskracht te organiseren. Maar wat is dat precies?
report 2022
document
Nefs, Merten (author), Daamen, T.A. (author)
In Europe, very large distribution centres (XXL DCs) are increasingly appearing on planning agendas due to their growing spatial footprint and environmental impacts. Although the emergence of XXL DCs has gained traction in academic research, empirical knowledge about the process that leads to their oft-debated location choice, geometry and...
journal article 2022
document
Van den Berghe, K.B.J. (author), Louw, E. (author), Pliakis, F.A. (author), Daamen, T.A. (author)
Within the majority of port city literature, the evolution of port cities is still explained as an inevitable or ‘logical’ process whereby maritime land-uses gradually migrate from city centres towards waterfront zones with deep water access. Between the 1950s and 2000s, obsolete port areas around the world have surely become waterfront...
journal article 2022
document
Daamen, T.A. (author)
Grote ingrepen aan stedelijke infrastructuur vragen gezien de vragen voor klimaat, energie en woningbouw om méér dan alleen maar asfalt. Maar hoe doe je dat? Daarvoor analyseerden onderzoekers van Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de Vereniging Deltametropool studies en werkzaamheden aan de verkeersruit Rotterdam. Zij zien drie mogelijkheden,...
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), Lammers, I. (author)
Het ministerie van IenW heeft de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de Vereniging Deltametropool gevraagd de mogelijkheden te verkennen voor een toekomstbestendige (her)ontwikkeling van de Ring Rotterdam en omgeving. Welke ontwerp- en sturingsaanpak hoort daarbij? “Niet de wil, maar de systematiek staat duurzame verstedelijking in de weg.”
report 2021
Searched for: author%3A%22Daamen%2C+T.A.%22
(1 - 20 of 77)

Pages