Searched for: author%3A%22De+Groot%2C+M.B.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Van den Ham, G.A. (author), De Groot, M.B. (author), Van der Ruyt, M. (author)
De opbouw van dit rapport is: • In hoofdstuk 2 worden de relevante fenomenen beschreven die een rol spelen bij een zettingsvloeiing. Zowel de gedetailleerde als geavanceerde toetsing bestaan uit het bepalen van de kans op falen van de dijk ten gevolge van een zettingsvloeiing en de vergelijking van die kans met een toelaatbare faalkans. Daarbij...
report 2012
document
De Groot, M.B. (author), Lindenberg, J. (author), Mastbergen, D.R. (author), Van den Ham, G.A. (author)
Massive failure of submerged slopes form a major threat for many dikes along estuaries in the Netherlands, the subsoil of which consists of alternating layers of loosely packed and more densely packed sand. Static liquefaction in the loosely packed sand plays an important role. Insufficient knowledge is available to predict the flow of sand and...
conference paper 2012
document
Schweckendiek, T. (author), Van den Ham, G.A. (author), De Groot, M.B. (author), De Gijt, J.G. (author), Hudig, P. (author), Brassinga, H.E. (author)
A recently reclaimed site in the Port of Rotterdam will serve as location and foundation of an LNG terminal. LNG (Liquefied Natural Gas) is recognized as hazardous material and underlies strict safety requirements. As part of the safety assessment of the entire installation, a specific analysis had to be carried out concerning the geotechnical...
conference paper 2009
document
Klein Breteler, M. (author), Stolker, C. (author), De Groot, M.B. (author)
Research on the behaviour of geocontainers and other geosystems has been performed in the framework of the WIS-project "Knowledge development Geo-sand elements" and the Delft Cluster project "Construction of large scale sand bodies". Model tests have been performed in several model facilities of WL½Delft Hydraulics and GeoDelft. Field...
report 2003
document
de Groot, M.B. (author), Klein Breteler, M. (author), Bezuijen, A. (author)
report 2003
document
van Essen, H.M. (author), de Groot, M.B. (author)
report 2003
document
de Groot, M.B. (author), Mastbergen, D.R. (author)
report 2003
document
Klein Breteler, M. (author), Stolker, C. (author), de Groot, M.B. (author)
report 2003
document
De Groot, M.B. (author), Klein Breteler, M. (author), Bezuijen, A. (author)
Onderzoek aan geocontainers is uitgevoerd in het kader van het WISproject "Kennisontwikkeling Geo-zandelementen" en het Delft-Clusterproject "Bouw van grootschalige zandllchamen". Modelproeven zijn uitgevoerd in verscheidene modelfaciüiteiten van WL Delft Hydraulics en GeoDelft. Veldmetingen zijn uitgevoerd aan geocontainers die gestort zijn in...
report 2002
document
de Groot, M.B. (author), Schrijver, R.R. (author), Peters, A.J.M. (author)
report 2002
document
de Groot, M.B. (author), Klein Breteler, M. (author), Lambeek, J.J.P. (author)
report 2001
document
de Groot, M.B. (author), Meijers, P. (author)
report 2001
document
de Groot, M.B. (author), Klein Breteler, M. (author), Uittenboogaard, R.E. (author), Eysink, W.D. (author)
report 2001
document
De Groot, M.B. (author)
A geocontainer is constructed in a split barge. After construction it is subsequently involved in descending and deforming during the opening of the barge, falling out of the barge, falling through the water and falling on the seabed. Finally it may defonn and loose its stability due to waves and other hydraulic loads. Quantitative descriptions...
report 1999
document
Oumeraci, H. (author), Allsop, N.W.H. (author), De Groot, M.B. (author), Crouch, R.S. (author), Vrijling, J.K. (author)
Final report and appendices of the European project Proverbs on tools for the design of vertical breakwaters (caisson type breakwaters) and similar hydraulic structures in the coastal zone. It includes the loads (waves) as well as the strength of the structure (geotechnial aspects, structural aspects)
book 1999
document
De Groot, M.B. (author), Kruse, G.A.M. (author)
Dit rapport betreft de inventarisatie van de sterkte van de taluds met gezette bekledingen in Zeeland tussen het niveau van GHW en Toetspeil 2000.0, en enkele op een lager niveau. De inventarisatie omvat het aanleggen van een database van relevante gegevens, de globale toetsing van de sterkte volgens de Leidraad Toetsen op Veiligheid ("Groene...
report 1996
document
Stuip, J. (author), Kok, H.H. (author), Jorissen, R.E. (author), Willems, P.J.J. (author), Mouw, K.A.G. (author), Wijbenga, J.H.A. (author), de Groot, M.B. (author), Schepers, J.D. (author), van der Hoek, A.W. (author), de Haan, W.A. (author), Plate, F. (author)
Door de CUR en TAW georganiseerd symposium naar aanleiding van het rivierhoogwater van 1995 en de maatregelen die toen getroffen zijn, alsmede het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de Waterkering. Onderdelen zijn: "WAS HET HOOGWATER HOOG?" - VOORLOPIGE ANALYSE HOOGWATERPERIODE JANUARI-FEBRUARI 1995 - HOOGWATER IN WATERSCHAP ROER EN...
report 1995
document
Klein Breteler, M. (author), De Groot, M.B. (author)
De bureau-studie die hier gerapporteerd is, maakt deel uit van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen. Tijdens dat onderzoek zijn een aantal modellen ontwikkeld waarmee de stabiliteit van een steenzetting beoordeeld kan worden. Deze studie richt zich op de invloed van het eventuele stabiliteitsverlies van een...
report 1991
document
Meijers, P. (author), Van der Graaf, H.J. (author), De Groot, M.B. (author)
In deze band zijn twee rapporten gebundeld. Beide hebben betrekking op één van de mogelijke faalmechanismen van een taludbekleding onder golfbelasting: het afschuiven langs een vlak in de bekleding of langs een vlak in de grond dicht onder de bekleding. De golfbelasting heeft doorgaans een grote invloed op deze vorm van grondmechanische...
report 1991
document
De Groot, M.B. (author), Ernst, R.J. (author), Meijers, P. (author), Hoogeveen, R. (author), Best, H. (author)
Aspecten van grondmechanische stabiliteit zonder verweking.
report 1990
Searched for: author%3A%22De+Groot%2C+M.B.%22
(1 - 20 of 24)

Pages