Searched for: author%3A%22Ferguson%2C+A.%22
(1 - 2 of 2)
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Küppers, J.A.G. (author), Tiemersma, J.J. (author), Ferguson, A. (author)
Dit rapport is een samenvatting van het GRIMAR-onderzoek dat door de vakgroepen Waterbouwkunde en Planologie, Ontwerpen en Organisatie van de faculteit der Civiele Techniek van de TU te Delft werd verricht in opdracht van de Researchvereniging Grindwinningsbedrijf.<br/>Het GRIMAR-onderzoek bevat een drietal studies:<br/>- Maas-Rijnverbinding:<br...
report 1986
document
Agema, J.F. (author), Ferguson, A. (author), Stuip, J. (author), Tiemersma, J.J. (author)
In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-analyse werd eerst een tracébepaling uitgevoerd....
book 1985