Searched for: author%3A%22Geldermans%2C+R.J.%22
(1 - 7 of 7)
document
Luscuere, P.G. (author), Geldermans, R.J. (author), Tenpierik, M.J. (author), Jansen, S.C. (author)
Er is een massale, wereldwijde migratie van bevolking naar (groot)stedelijke gebieden. Volgens de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) was in 1960 nog slechts 34% van de wereldbevolking gehuisvest in steden terwijl dat naar verwachting in 2030 reeds 70% zal zijn [1]. Daarbij is de totale bevolking in deze periode toegenomen van 3 miljard naar...
journal article 2016
document
Geldermans, R.J. (author), Rosen-Jacobsen, L. (author)
Onderzoek uitgevoerd door TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Klimaatontwerp & Duurzaamheid in opdracht van Gemeente Rotterdam.
report 2015
document
Geldermans, R.J. (author), Jacobson, L.R. (author)
report 2015
document
Geldermans, R.J. (author), Wandl, A. (author), Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. (author)
Metropolitan airports are focal points of large amounts of essential resource flows, such as energy, materials, water and food. These flows are predominantly linear, whilst externalising both the negative and positive impacts associated with them. Moreover, qualitative and quantitative understanding regarding the throughput of these flows is...
conference paper 2014
document
Geldermans, R.J. (author), Wandl, A. (author), Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. (author)
Grote internationale luchthavens vormen nog geen duurzaam onderdeel van de stedelijke gebieden waarin ze zich bevinden. Dat komt vooral omdat luchthavens afhankelijk zijn van externe aan- en afvoer. Dit zijn vaak lineaire stromen in plaats van duurzame cycli. Het project Better Airport Regions (BAR) richt zich op een beter begrip van de relaties...
journal article 2014
document
Geldermans, R.J. (author)
Rapport in opdracht van de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VRMG) en Vereniging Kunststof Gevelelementen-industrie (VKG) in het kader van MIT haalbaarheidsstudie topsector Logistiek.
report 2014
document
Geldermans, R.J. (author)
Multiple system-based concepts exist to analyse and manage urban throughput of resource flows, examples are Urban Metabolism, Industrial Ecology and Energy Potential Mapping. Common threads in these propositions are fundamental principles valid in nature, notably homeostasis and thermodynamics. Those and likeminded concepts are valuable links in...
conference paper 2014
Searched for: author%3A%22Geldermans%2C+R.J.%22
(1 - 7 of 7)