Searched for: author%3A%22Isra%C3%ABl%2C+C.G.%22
(1 - 3 of 3)
document
Cleveringa, J. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het doel van dit rapport is tweeledig: 1 Demonstreren hoe advisering voor het kustbeheer en kennisopbouw volgens de KUST2005-werkwijze samengaat. 2 De morfologische ontwikkelingen en processen rond de westkust van Ameland en het Zeegat van Ameland samenvatten. Daarbij volgen uit de nieuw opgebouwde kennis van het gebied twee alternatieve...
report 2005
document
Oost, A.P. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het is mogelijk om het beheer van de kust van noordwest Ameland te optimaliseren door rekening te houden met de ontwikkelingen van de kust op verschillende tijdschalen van eeuwen tot enkele jaren. Een effectieve aanpak van het beheer betekent dat bij het bestrijden van de problemen op korte termijn rekening wordt gehouden met de verwachtingen...
report 2001
document
Israël, C.G. (author)
Het bepalen van het sedimenttransport over de Plaat van Ossenisse is van belang om inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij de aanzanding van de Drempel van Hansweert. Deze drempelligt in de vaargeul ten oosten van de Plaat van Ossenisse. Er is reeds een studie verricht naar drempelvormende mechanismen, maar deze hebben...
master thesis 1997