Searched for: author%3A%22Kolkman%2C+P.A.%22
(1 - 17 of 17)
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
English translation of ""Dynamisch gedrag van waterbouwkundige constructies". The subject is treated from the standpoint of hydrodynamics and applied mechanics, in which a certain knowledge of both fields of study is presupposed. The interaction phenomena are discussed on that basis. The subject matter is not treated exhaustively, but the book...
report 2007
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
Het onderwerp wordt benaderd vanuit de hoek van de hydrodynamica en van de toegepaste mechanica, waarbij een zekere kennis van beide vakgebieden aanwezig wordt verondersteld. Hiervan uitgaande worden de interactieverschijnselen behandeld. Dit boek is niet uitputtend, maar wel worden grondslagen gepresenteerd waardoor de nogal specialistische...
report 1996
document
Kolkman, P.A. (author)
Gecombineerde grafische voorstelling Moody/Shields voor de kritieke snelheid voor het begin van beweging van korrels, bepalende grootheden van evenwichtsdiepte en groei van ontgrondingskuilen
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Checklist voor het ontwerpen van vul- en ledigingssystemen van schutsluizen, troskrachten bij horizontaal bewegende schutkolk, troskrachten bij schutten, extra vulling of lediging van schutsluizen door traagheid in riolen, hydraulische aspecten van vul- en ledigingsystemen van schutsluizen
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Hevels, ontwerpeisen en enkele toepassingen, algemene ontwerp-aspecten spuisluizen
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Maximale golfdrukken volgens stromingsdrukmodel, schokgolfmodel en waterpistonmodel
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Schaalregels dynamisch onderzoek aan droge en met water verzadigde grond, schaalregels bij verweekte grond
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Algemene beschouwingen, cavitatie-inceptie getallen bij schuiven, voorwerpen en wanden
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Resonantietrillingen bij schuiven, teruggekoppelde trillingen bij een rioolschuif met afdrukinrichting, teruggekoppelde trillingen bij een sectroschuif en een cilinderschuif, hydraulische aspecten bij het ontwerpen van schuiven, methoden ter bepaling van de toegevoegde watermassa bij oscillerende beweging van voorwerpen in vloeistof, dominante...
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Afmeerkrachten bij centrisch en excentrisch botsen van een schip tegen fenderpalen en bij aanvaren van een verend remmingwerk; invloed traagheid van het water op afmeerkrachten, aanvullende beschouwing betreffende botsen van schepen tegen remmingwerken (rekenen in tijddomein)
report 1992
document
Kolkman, P.A. (author)
Rekenmodellen met calibratie aan de hand van metingen
report 1991
document
Kolkman, P.A. (author), Uwland, J. (author), Kleef, E. van (author)
report 1987
document
Kolkman, P.A. (author), Lindijer, G.J.H. (author), Uwland, J. (author)
report 1986
document
Kolkman, P.A. (author)
Wijzevan vullen en ledigen van de schutkolk in relatie tot de sluisconstructie. Toelaatbare troskrachten. Het debietprogramma bijvullen en ledigen. Troskrachten bijvullen en ledigen. Diverse verschijnselendie door de traagheid van het water in de riolen geïnduceerd worden. Middelen om de schuttijdte verkorten. Invloed dichtheidsverschillen....
lecture notes 1980
document
Kolkman, P.A. (author)
The objective of this study is to develop design criteria for the dynamic behaviour of gates and valves. To this end, a resume of existing theories is given as well as an extended analysis of the added water mass, hydrodynamic rigidity and damping (also negative damping or self-excitation) and excitation by turbulent flow. New computation...
doctoral thesis 1976
document
Kolkman, P.A. (author), Slagter, J.C. (author)
The Dutch Belgian treaty of may 1963 stipulated that a system of locks should he constructed in the canal section extending from the port of Antwerp to the Eastern Scheldt. The system of locks was called the 'Kreekrak locks' from the tidal gulley that once existed in this area. The lock system had to he designed in such a way that when it was in...
report 1976
document
Blumenthal, K.P. (author), Abraham, G. (author), Langeweg, F. (author), Van Weerden, J.J. (author), Vreugdenhil, C.B. (author), Kolkman, P.A. (author), Schönfeld, J.C. (author)
Seminar proceedings (1974): Density currents due to differences in salinity (G. Abraham) - Emperical methods of forecasting movement of salt in estuaries (F. Langeweg and J. J. van Weerden) - Mathematical investigation of stratified flow (C. B. Vreugdenhil) - The use of hydraulic models for the study of salt-fresh water currents in aid of...
report 1976
Searched for: author%3A%22Kolkman%2C+P.A.%22
(1 - 17 of 17)