Searched for: author%3A%22Steetzel%2C+H.J.%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Van Santen, R.B. (author), Steetzel, H.J. (author), Van Thiel de Vries, J.S.M. (author), Van Dongeren, A. (author)
Regular dune safety assessments in the Netherlands are presently based on a 1D model approach, which is insufficiently applicable for more complex coastal areas with structures, tidal channels or spatially strong varying bathymetry. These situations require more advanced methods to assess the safety in dune areas. In this study a 2DH XBeach...
conference paper 2012
document
Steetzel, H.J. (author)
Ten behoeve van de ‘Leidraad Rivieren’ is een notitie verschenen inzake het robuust ontwerpen voor rivierwaterkeringen. De tekst van deze notitie is verwerkt in deel 1 (hoofdstuk 5) en deel 3 van de ‘Leidraad Rivieren’. Voor de waterkeringen langs de kust (duinen en dijken) is ook behoefte aan een dergelijke uitwerking. De voorliggende...
report 2008
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Steetzel, H.J. (author), Coeveld, E.M. (author), Graaff, J. van de (author), Diermanse, F.L.M. (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 2007
document
Gent, M.R.A. van (author), Coeveld, E.M. (author), Vroeg, J.H. de. (author), Graaff, J. van de (author), Steetzel, H.J. (author), Rijn, L.C. van. (author)
report 2006
document
Wang, Z.B. (author), Steetzel, H.J. (author), Koningsveld, M. van (author)
report 2006
document
Steetzel, H.J. (author)
Door het Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland worden voor de verschillende kustsecties in Zeeuwsch-Vlaanderen de mogelijke oplossingsrichtingen op een rij gezet. Voor een tweetal kustsecties, namelijk bij Breskens en Cadzand-Bad wordt hierbij ook gedacht aan zogenaamde zeewaartse oplossingen. In de voorliggende studie is voor deze secties de...
report 2005
document
Steetzel, H.J. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2004
document
Steetzel, H.J. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2003
document
Walstra, D.J.R. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2003
document
Wang, Z.B. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2003
document
Steetzel, H.J. (author)
Uit recent onderzoek is gebleken dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op korte termijn niet meer aan de wettelijke normen voldoen. In dat kader zijn er versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de dijken zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden. Voor de...
report 2001
document
Steetzel, H.J. (author)
Als stap op weg naar het beschikbaar maken van een gedragsmodel waarmee op een relatief eenvoudige wijze het effect van beheersmaatregelen inzichtelijk kan worden gemaakt, is in dit onderzoek aandacht besteed aan het verbeteren en valideren van een rekenmodel dat het effect van windtransport simuleert. De resultaten geven aan dat de optredende...
report 1998
document
De Valk, C.F. (author), Steetzel, H.J. (author)
Dune erosion during storms is a dynamical process. Failure of a dune to protect the hinterland flooding depends on the loads (sea level, wave height) and duration of these loads. This study investigates the description of the statistics of the load histories of extreme storms for load modelling on dunes.
report 1997
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
Searched for: author%3A%22Steetzel%2C+H.J.%22
(1 - 20 of 46)

Pages