Searched for: author%3A%22Van+der+Putten%2C+W.H.%22
(1 - 2 of 2)
document
Van der Putten, W.H. (author), Peters, B.A.M. (author)
In de Nederlandse zeereep is helm de belangrijkste zandstabiliserende plantensoort. Helmbegroeiing degenereert op plaatsen waar geen zand aanstuift. Deze degeneratie treedt op als gevolg van aantasting van de planten door parasitaire en pathogene microorganismen, aanwezig in de wortelzone van helm. Er kan daardoor een kale, verstuivingsgevoelige...
report 1993
document
Van der Putten, W.H. (author), Van Gulik, W.J.M. (author)
Krachtens de Deltawet dienen zeewerende duinen aan minimum eisen te voldoen. Hiertoe moet plaatselijk de zeereep kunstmatig worden verhoogd en verbreed en het zand door middel van begroeiing, vrijwel uitsluitend helm en noordse helm, worden vastgelegd. Deze planten worden als vanouds met de hand aangebracht. In een voorgaand onderzoek is op...
report 1988