Searched for: author%3A%22Verheul%2C+W.J.%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Verheul, W.J. (author), Hoorn, M. (author)
Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij gebiedstransformaties. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende gebiedsprojecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Voortgang wordt geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author)
Om mee te doen in de nieuwe economie zetten steeds meer steden in op innovatiedistricten. Het afgelopen decennium heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan, dat we kunnen duiden als ‘het stedelijk innovatiecomplex’. Om steden economisch te versterken, worden high tech-bedrijven aangetrokken die een economisch cluster moeten vormen, nieuwe...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author), Bokhorst, Meike (author)
Prestigeprojecten bieden veel inzicht in de werking van het openbaar bestuur. Vooral prestigieuze stadsprojecten kunnen ons veel leren over wat we willen noemen: ‘bestuurlijke manie’. We signaleren bij dit soort projecten namelijk typische eigenschappen van bestuurlijke manie, te weten extreme uitgelatenheid, overdreven positief zelfbeeld,...
journal article 2021
document
Verheul, W.J. (author)
book chapter 2021
document
Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
Welk breder perspectief is van belang voorbij de ‘smalle’ businesscase van gebiedstransformatie? Hoe verdeel je de kosten en baten, als de kostendragers niet altijd de batendragers zijn en andersom? Hoe zorg je voor een ‘waardensynergie’ tussen spelers, zodat zij tot een gezamenlijke financieringsstrategie komen? In dit artikel kijken TU Delft...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Wie zoekt naar ‘nieuwe’ of ‘alternatieve’ instrumenten of arrangementen van financiering, als bruikbare aanvulling op of alternatief voor het bestaande financieringsinstrumentarium, komt vaak uit bij fondsen en GebiedsInvesteringsZones. TU Delft-onderzoekers Erwin Heurkens, Wouter Jan Verheul en Tom Daamen onderzoeken de mogelijkheden van deze...
report 2020
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
report 2020
document
Daamen, T.A. (author), Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
De Nederlandse verstedelijkingsopgave is na de VINEX-periode nadrukkelijker een transformatie- en verdichtingsopgave geworden. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke eisen ten aanzien van stedelijke gebieden veranderd en meer divers geworden. Dat heeft gebiedsontwikkeling inhoudelijk complexer gemaakt. Mede hierdoor zijn opgaven financieel...
report 2020
document
Verheul, W.J. (author), Nelissen, Nico (author)
journal article 2020
document
van Zoest, S.P. (author), Verheul, W.J. (author)
The extensive growth of urban tourism is influencing the living environment of urban citizens worldwide, which is among others due to changes in the range of commercial amenities. For example, the existing supply of retail and hospitality services is gradually changing from a focus on inhabitants to the tourist. As a result, the call for...
journal article 2020
document
Verheul, W.J. (author)
Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling begint nooit blanco. Er zitten immers al gebruikers, bewoners en eigenaren die vaak hun eigen plannen hebben. Ze willen op die plek blijven, vertrekken, verkopen of zelf ontwikkelen. Dat maakt integraal ontwikkelen lastig. In de Haagse Binckhorst bijvoorbeeld zorgde de aanwezigheid van ondernemers, variërend...
report 2019
document
Verheul, W.J. (author)
Bij gebiedstransformaties weerklinken al snel de namen van invloedrijke figuren, zoals directeuren van ontwikkelaars of woningcorporaties, wethouders ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige supervisors of projectleiders van gemeentelijke gebiedsorganisaties. Sommigen krijgen een heldenstatus toegedicht, vooral bij succesvolle transformaties....
report 2019
document
Verheul, W.J. (author)
Organisaties voor gebiedstransformaties vragen veel van hun medewerkers en stuiten snel op misvattingen. Onderzoekers van de TU Delft behandelen de meest gebruikelijke organisatievormen en bespreken de voors en tegens.
report 2019
document
Verheul, W.J. (author)
Wie harde resultaten wil boeken, kan niet zonder zachte instrumenten. In dit onderzoeksessay behandelen TU Delft-onderzoekers de mogelijkheden van visie, discours, identiteit, imago, focus, voortgang en combinaties van middelen.
report 2019
document
Verheul, W.J. (author)
Blijf je op basis van een helder afgebakend masterplan consistent vasthouden aan een strak vooraf geformuleerd doel? Of kies je voor een open, wendbare strategie, inclusief een summier verwoord en verbeeld raamwerk – en weet je gaandeweg nieuwe of andere opgaven te verbinden? Bij gebiedsontwikkeling lijkt zowel wendbaarheid en adaptiviteit als...
report 2019
document
Verheul, W.J. (author)
Het is een terugkerende vraag tijdens gebiedstransformaties: ga je voor planvorming en -ontwikkeling met een beperkt aantal spelers, of kies je voor een groot netwerk van formele en informele partijen? Gebiedsontwikkelaars willen graag samenwerken met slechts enkele belangrijke partijen, mede om een groot overlegcircus te voorkomen. Maar ook de...
report 2019
document
Chen, Y. (author), Daamen, T.A. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author)
To understand and deal with real urban development problems, urban planners, designers, and managers need to combine and synthesize a variety of academic and professional knowledge. As our urban challenges grow more complex, learning how to do this effectively becomes ever more important. For educators, this means teaching students how to...
journal article 2019
document
Verheul, W.J. (author)
Het belang van de publieke ruimte kan niet genoeg worden onderstreept. Hoe zien de straten eruit? Is er voldoende groen? Een afwisselende plint? Een plein of park met meerdere gebruiksmogelijkheden? Of oogt het saai of unheimisch?
report 2019
document
van Bueren, Ellen (author), Daamen, T.A. (author), Chen, Y. (author), Franzen, A.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author), Hobma, Fred (author), Verheul, W.J. (author)
book chapter 2016
document
Drosten, M. (author), Verheul, W.J. (author)
Steeds vaker zien we tijdelijke initiatieven gebruik nemen van leegstaand vastgoed en ongebruikte locaties. Variërend van een pop-up store of tijdelijk restaurant in een leegstaand winkelpand, tot een stadsstrand of complex voor creatieve ondernemers. Sommige van die initiatieven zijn heel populair, zoals de activiteiten die nu op het voormalig...
journal article 2015
Searched for: author%3A%22Verheul%2C+W.J.%22
(1 - 20 of 29)

Pages