Searched for: author%3A%22Wenneker%2C+I.%22
(1 - 11 of 11)
document
Wenneker, I. (author), Hoffmann, Rob (author), Hofland, B. (author)
The new Delta Flume of Deltares (300 m long x 5 m wide x 9.5 m deep) is used to test wave interaction with, among others, sea defences (dikes, dunes), coastal structures (e.g. breakwaters, revetments and jetties), eco-dynamic designs and<br/>coastal morphology. The present paper presents the first outcomes of the performance tests of the flume...
conference paper 2016
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I. (author), Wenneker, I. (author)
In het onderzoek zijn op basis van een analyse van gemeten drukken op taluds in kleinschalig en grootschalig modelonderzoek de belangrijkste eigenschappen van golfklappen en golffronten gekwantificeerd. Er zijn formules uit de metingen afgeleid waarmee de grootte van deze eigenschappen kan worden bepaald als functie van de golfhoogte,...
report 2012
document
Van der Westhuysen, A.J. (author), Van Vledder, G.P. (author), Wenneker, I. (author)
The spectral wind wave model SWAN (Booij et al. 1999) plays a key role in the estimation of the Hydraulic Boundary Conditions (HBC) for the primary sea defences of the Netherlands. Since some uncertainty remains with respect to the reliability of the wind wave model SWAN for application to the geographically complex area of the Wadden Sea, a...
report 2008
document
Klein Breteler, M. (author), Wenneker, I. (author)
In Klein Breteler (2007) staat dat bij sommige proeven de golfhoogteoverschrijdingskromme van de inkomende golven niet correct lijkt. De golfhoogteoverschrijdingskromme laat een overmaat (Scheldegoot) of tekort (Deltagoot) aan zeer hoge inkomende golven zien. In het huidige document is gekeken naar beide situaties: proef P25 in de Deltagoot, en...
report 2008
document
Wenneker, I. (author)
report 2008
document
Wenneker, I. (author), Dhondia, J.F. (author), Hummel, S. (author), Verlaan, M. (author), Gerritsen, H. (author)
report 2008
document
Wenneker, I. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2007
document
Wenneker, I. (author)
report 2007
document
Diermanse, F.L.M. (author), Weerts, A.H. (author), Wenneker, I. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2005
document
Wenneker, I. (author), Klein Breteler, M. (author), Eysink, W.D. (author), Coeveld, E.M. (author)
In het kader van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen, in 2003 opgestart door de Dienst Wegen Waterbouwkunde, heeft het voorliggende verslag betrekking op het deelonderzoek Gezette steenbekledingen, deelplan 7.1.2, Invloed van lange golfperiodes op stabiliteit, Deltagootonderzoek. Het doel van het in dit verslag beschreven...
report 2004
document
Wenneker, I. (author)
doctoral thesis 2002
Searched for: author%3A%22Wenneker%2C+I.%22
(1 - 11 of 11)