Searched for: classification:"LBR5000"
(1 - 3 of 3)
document
Laboyrie, H.P. (author), V/d Wollenberg, N.A.M. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied voert Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde een beheer- en monitoringprogramma uit voor een tijdelijk baggerproevendepot in het Ketelmeer. Hierbij worden metingen uitgevoerd ten behoeve van correct beheer en monitoring conform de vergunningen. Ook worden er metingen verricht om...
report 1996
document
Toet, C. (author), Blom, G. (author)
In de waterbodem van het Ketelmeer is een grote hoeveelheid sterk verontreinigd slib aanwezig. Nu de kwaliteit van het aangevoerde IJsselslib verbetert ten opzichte van de kwaliteit in de jaren 60 en 70, is er sprake van het risico dat opwerveling van oud, verontreinigd slib nog jarenlang de kwaliteit van het water in het Ketelmeer, en via...
report 1992
document
Pieters, J.P.F. (author)
In 1983 is het in het kader van het WABASIM-project ontwikkelde eutrofiëringsmodel BLOOM II/CHARON overgedragen aan DDMI. Om nu ervaring met de werking. van het model op te doen, is besloten enige berekeningen voor een zoetwaterbekken uit te voeren. Om de hierboven vermelde reden is het nog niet bestaande nieuw te vormen Markiezaatsmeer gekozen....
report 1984