Searched for: classification%3A%22TLE750200%22
(1 - 20 of 20)
document
De Ronde, J.G. (author), Van Oeveren-Theeuwes, M.C. (author)
De buitendelta’s van de Wadden en Zuidwestelijke Delta worden kleiner. Hierdoor komt er minder zand op de omringende (eiland(kusten en in het getijbekken. Tevens zijn er problemen met geulen (zowel zeegaten als buitendeltageulen) die richting land en waterkering opdringen. Sinds 1990 worden er daarom herhaaldelijk suppleties aan de eilandkust ...
report 2013
document
Mulder, J. (author), Taal, M. (author), Tangelder, M. (author), Jansen, H. (author), Henkes, R. (author), Werners, S. (author)
In deze studie wordt de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog op het bereiken van een of meer (beleids)doelen. Kijkend naar de ontwikkelingen in de...
report 2012
document
Wang, Z.B. (author)
De morfologische effecten van het gedeeltelijk herstellen van het getij in het Grevelingenmeer door middel van een getijdecentrale worden geanalyseerd. De veranderingen in de morfologische ontwikkelingen die de getijdecentrale kan veroorzaken zijn geëvalueerd voor zowel binnen als buiten de Brouwersdam. Het gaat om een eerste analyse op basis...
report 2010
document
Koomans, R. (author)
De morfologische verandering van de kustlijnen van de kop van Zuidwest Texel worden voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkelingen van het Nieuwe Schulpengat, de getijdengeul Molengaten de ondiepte, Noorderhaaks. De sedimentologie in de geul van het Molengat is complex. Om de kustlijn te beschermen tegen deze erosie wordt regelmatig...
report 2004
document
Rodirgues Viera de Jesus, M.E. (author)
The dissertation we proposed to develop comprises, besides an intense bibliographic search, a strong fieldwork component. For the Douro mouth sand spit actual evolution knowledge we had resorted to GPS, technology that allows to obtain precise facts, whose analysis and interpretation have permitted us to infer about the behaviour of this sandy...
report 2003
document
Peters, B.G.T.M. (author), Liek, G.A. (author), Wijsman, J.W.M. (author), Kuijper, M.W.M. (author), Van Eck, G.T. (author)
In 1995 kwamen Vlaanderen en Nederland overeen dat de vaargeul naar Antwerpen verruimd zou worden tot 48/43/38 voet. Dit betekent dat schepen met een maximale diepgang van 48 voet (1 voet is circa 0,3 meter) in één getij naar Antwerpen kunnen varen en dat schepen met een maximale diepgang van 43 voet in één getij vanuit Antwerpen de...
report 2003
document
Stam, J.M.T. (author), Groen, M. (author), Walburg, L. (author)
De in 1998 voorgestelde wijziging van het spuiregime van het Haringvliet (Kier) zal ook invloed hebben op de morfologie van de monding. De verandering in morfologie wordt uitgedrukt in beheersparameters, die verband houden met functies als veiligheid, recreatie, ecologie en scheepvaart, in de Haringvlietmonding. De beheerder wil zicht hebben op...
report 2002
document
Kornman, B.A. (author), Arends, A. (author), Dunsbergen, D. (author)
In dit rapport staat de morfologische ontwikkeling van de Westerscheldemond centraal. Met kennis over de ontwikkeling van de afgelopen periode, wordt een prognose gemaakt van de zandhuishouding in de Westerscheldemond tot aan 2020. Die prognose is gebruikt om mogelijke kansen en bedreigingen te signaleren die van belang kunnen zijn bij het...
report 2000
document
Arends, A. (author)
Dit rapport bevat het verslag van de workshop over het getij in de Westerschelde d.d. 14 oktober 1999. Het rapport bevat naast een weergave van de presentaties die gehouden zijn een verslag van de discussie. Op grond van de resultaten van de discussie is met Directie Zeeland overleg geweest over de te volgen aanpak voor vervolgstudies. Besloten...
report 1999
document
Arens, S.M. (author), Haring, R.M.K. (author)
De Schoorlse duinen worden gekenmerkt door een afwisseling van grote loopduincomplexen met uitgestrekte loopduinvlaktes. Het grootste deel van het landschap, met uitzondering van de zeereep, is gestabiliseerd, er zijn vrijwel geen actieve verstuivingen. De ingreep, het graven van de kerf, en afplaggen van de achterliggende Parnassiavallei, heeft...
report 1998
document
Ahmed, S. (author), Louters, T. (author)
Residual Tidal Volume and Sediment Transport Patterns in the Lower Meghna Estuary During Premonsoon and Postmonsoon - An Analysis of Available LRP Data Collected During 1986-94.
report 1997
document
Anonymous, A. (author)
Dit document bevat het Beleidsplan voor de Voordelta zoals opgesteld in het Bestuurlijk Overleg Voordelta. De situatie rond de Voordelta kan bij de start van het project als volgt gekenschetst worden: - De morfologische ontwikkeling van de buitendelta's is een, in omvang en snelheid, uniek proces dat kan leiden tot een belangrijke versterking...
report 1993
document
De Looff, D. (author)
Na een aanvankelijke berekende aanzanding van het rivierbekken van de Westerschelde door "natuurlijk effekt", van 2.10^6 m3 per jaar over de periode 1955 - 1971/72, werd naderhand bij inhoudsberekeningen over het tijdvak 1971/72 - 1980 een ontzanding van gemiddeld 0,6.10^6 m3 per jaar vastgesteld. In samenhang met een netto afvoer door baggeren...
report 1986
document
Dekker, L. (author)
In deze nota worden de resultaten van het hydraulisch/morfologisch onderzoek naar de geulontwikkeling in het Schaar van Spijkerplaatgebied gepresenteerd.
report 1985
document
Olthof, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
As a continuation of the initial study on the morphology of the Douro mouth, performed by Hydronamic in 1982, the Administracao dos Portos do Douro e Leixoes commisioned Hydronamic bv to construct a mathematical hydro-morphological model of the Douro mouth. This second part of the morphological study of the Douro mouth is divided into three...
report 1984
document
Verhagen, H.J. (author)
The river Douro debouches into the Atlantic Ocean near Oporto (Portugal) with a funnel-shaped mouth, partly closed from the ocean with a sand spit. Both the wave-induced longshore sediment transport as the sediment yield of the river are limited by the available quantity of sediment (non-alluvial conditions). The results of some sediment...
report 1983
document
Verhagen, H.J. (author)
As a continuation of the initial study on the morphology of the Douro mouth performed by Hydronamic in 1982, the Administracao dos Portos de Douro e Leixoes commissioned by Hydronamic bv to construct a mathematical hydro-morphological model of the Douro mouth. Within the framework of the study also a second measuring campaign was commissioned,...
report 1983
document
Verhagen, H.J. (author)
As a continuation of the initial study on the morphology of the Douro mouth, performed by Hydronamic in 1982, the Administracao dos Portos de Douro e Leixoes commisioned Hydronamic bv to construct a mathematical hydro-morphological model of the Douro mouth. Within the framework of the study an analysis of old charts, available in the archivas of...
report 1983
document
Magnuson, N.C. (author)
A berm and dune project for shore and hurricane protection was recently completed at Wrightsville Beach, North Carolina. A navigation project provides for a channel 14 feet deep and 400 feet wide through Hasonboro Inlet which forms the southern boundary of Wrightsville Beach. It has been found infeasible to maintain the channel by dredging alone...
report 1965
document
Sauermann, H.B. (author)
The St. Lucia Lake is situated on the Zululand coast of Natal (see figure 1) and is connected to the sea by means of an estuary. The mouth of the estuary has been subject to steady deterioration. It is evident that early in this century a small bay existed in the area between the present mouths of the estuary and t h e Umfolozi River, with the...
report 1963
Searched for: classification%3A%22TLE750200%22
(1 - 20 of 20)