Searched for: classification%3A%22TPL3000%22
(1 - 12 of 12)
document
Janssen, G.M. (author)
Het beleidsmatige streven om te komen tot herstel van estuariene gradiƫnten in het Waddengebied vindt wetenschappelijke ondersteuning in de verwachting dat dit een ecologische meerwaarde betekent van de huidige situatie. Deze ecologische meerwaarde uit zich in een toename van de habitatdiversiteit in de vorm van een uitbreiding van het...
report 2000
document
Kolkman, P.A. (author)
Hevels, ontwerpeisen en enkele toepassingen, algemene ontwerp-aspecten spuisluizen
report 1992
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In dit rapport wordt de basis gelegd voor een integrale probabilistische aanpak van de Afsluitdijk. De hoofdafdelingen Waterbouw van de Dienst Weg- en Waterbouw en de direktie Sluizen & Stuwen hebben het initiatief genomen tot de probabilistische aanpak van het probleem. Het resultaat van het eerste deelproject, de bepaling van de hydraulische...
report 1987
document
Anonymus, A. (author)
In het kader van de aanpassingswerken dient o.a. het gedeelte van de Deltadijk langs de spoorbaan in de bebouwde kom van Vlaardingen uiterlijk op 1 januari 1990 operationeel te zijn. Ter plaatse van de kruising van deze dijk met de Bui tenhaven moet een nieuwe sluis worden gebouwd omdat de oude bestaande sluizen een te lage kerende hoogte hebben...
report 1984
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1981
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1980
document
Bunt, J. van den (author)
report 1977
document
Bunt, J. van den (author)
report 1974
document
Ferguson, H.A. (author)
Ir. H. A. Ferguson - Ten geleide ** H. J. Stuvel - BoIwerk en hoafdkraan ** Ir. P. Santema - De Haringvlietafsluiting aIs instrument vaor regionalewaterbeheersing in Zuidwest-Nedefland ** Prof. ir. P. A. van de Velde - Het ontwerp in hoofdlijnen vaor de uitwateringssluis ** H. J . Stuvel - De kraan van de Delta ** Ir. J. E. Prins -...
report 1971
document
Ferguson, H.A. (author), Blokland, P. (author), Kuiper, H. (author)
The Delta waters north of the Volkerak dam will continue to be in open communication with the sea through the Rotterdam Waterway, so the area will still be tidal, although the tidal movements will be greatly moderated. The waters from the Rhine and Meuse will also continue to flow to the sea through this area. Formerly the water coming down...
report 1970
document
Anonymous, A. (author)
Brochure on the construction of the discharge sluices in the Haringvliet estuary.(year estimated)
report 1964
document
Thijsse, J.T. (author)
Verdere vragen die zich voordeden bij de modelproeven uitgevoerd door Prof. Rehbock te Karlsruhe (1922-1925) zijn onderzocht in het waterbouwkunding laboratorium te Delft. In dit rapport zijn de resultaten van het deel der te Delft verrichte metingen, welke op sluizen betrekking hebben, opgenomen. Over het stortebed werd in Karlsruhe slechts...
report 1932
Searched for: classification%3A%22TPL3000%22
(1 - 12 of 12)