Searched for: collection%3Air
(1 - 6 of 6)
document
Bouwmeester, J. (author)
Deze geheel herziene handleiding vormt een onderdeel van het 3e-jaars kollege 'Havens en scheepvaartwegen' (f12N). Behandeld wordt de binnenscheepvaart in samenhang met de natuurlijke en kunstmatige vaarwegen. Voor wat betreft de natuurlijke scheepvaartwegen wordt, voor de morfologische processen en de ingrepen in een rivier die nodig zijn voor...
lecture notes 1987
document
Velsink, H. (author), Groenveld, R. (author)
Vervoersobjecten en vervoersmiddelen, nautical aspects of port planning, conventionele stukgoedafhandeling, beginselen van de havenplanning, visserijhavens, marinas, binnenhavens.
lecture notes 1985
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding havenbouw en havenbeheer. (jaartal geschat)
lecture notes 1970
document
Van Yperen, R. (author)
Gegevens en beschouwingen over de inrichting en exploitatie van zeehandelshavens.
lecture notes 1964
document
Jansen, P.P. (author)
Gegevens en beschouwingen over havens. Jaar van uitgave geschat.
lecture notes 1960
document
Van Rossum, F. (author)
lecture notes 1959
Searched for: collection%3Air
(1 - 6 of 6)