Searched for: collection:thesis
(18,301 - 18,320 of 20,827)

Pages

document
Hordijk, D. (author)
Als gevolg van de uitschurende werking van de onder de kust van zuidwest Walcheren gelegen getijgeul 'Oostgat', migreert de oostelijke geulwand van deze geul in kustwaartse richting. Doordat de kustlijn op zijn plaats wordt gehouden door strandsuppleties en palenrijen versteilt het kustprofiel van zuidwest Walcheren, wat in het ergste geval kan...
master thesis 2002
document
Duijts, R. (author)
master thesis 2002
document
Rutten, J.R. (author)
master thesis 2002
document
Lang, N.A. (author)
master thesis 2002
document
Kuiper, F.A. (author)
master thesis 2002
document
Van der Burg, D.W. (author)
At interfaces between porous media acoustic energy can be converted into electromagnetic energy or vice versa by the electrokinetic effect. Operators exist describing this conversion, however these act on (one-way) upgoing and downgoing waves, while in nature only the total (two-way) wavefield exists. In this thesis mathematical formulations are...
master thesis 2002
document
Middelhoek, A.R. (author)
In de huidige situatie maakt men bij de uitvoering van risicoanalyses voor grote projecten van Ballast Nedam gebruik van de groep risicomanagement binnen Ballast Nedam Engineering. Bij kleine en middelgrote projecten is de betrokkenheid van een analist op het werk een te grote aanslag op de projectkosten. De afwezigheid van risicoanalisten en...
master thesis 2002
document
Van den Bos, M.D. (author)
Het programma FOSIM2 (Freeway Operations SIMulation) is een microsimulatiemodel dat de verkeersafwikkeling op Nederlandse autosnelwegen nabootst. Microsimulatie betekent dat het gedrag van ieder afzonderlijk voertuig wordt gemodelleerd. FOSIM wordt gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de verkeersafwikkeling op strengen van autosnelwegen....
master thesis 2002
document
Van Pijpen, C. (author)
In this research the pressure drop behavior of the Primix Static Mixer has been investigated for the Reynolds range of 1 to 1000. For this purpose numerical simulations were done, that were checked on grid dependency and sensitivity to different discretization schemes. Grid independent solutions were found for Reynolds values up to 400....
master thesis 2002
document
De Roo, C. (author)
master thesis 2002
document
Njo, V. (author)
In 1989 the European television satellite Olympus is launched with an Ariane rocket. This event caused a transition in the audiovisual sector from a situation where every reception of television broadcasts is controlled from the land, to a situation where reception of broadcasts is possible, live from out of space. The competition between...
master thesis 2002
document
Van Rijsewijk, M. (author)
master thesis 2002
document
Van Zandbergen, A.J. (author)
Deel I Systeem ontwerp grote snijkopzuigers De groeiende wereldeconomie en de toenemende concurrentie in de baggerwereld vereisen dat baggerbedrijven blijven investeren in hun vloot. In dit deel is er gekeken naar een mogelijk uitbreiding van de snijkopzuigervloot in het marktsegment met een snijkopvermogen groter dan 1.000 kW. Uitspraken over...
master thesis 2002
document
Van den Tweel, M. (author)
The metal production system is complex and has many interconnections between the production of individual metals. As such it is not easy to do an environmental assessment on metals. Raw materials, ore or recycled material, are usually a mix of several metals.
master thesis 2002
document
De Groot, P. (author)
The coastal area is a busy area, many people live in these areas or use the coastal area for recreational purposes. The beach profile in the coastal area is continuously changing under the changing field conditions. These changes are induced by the changing sediment transports in the sea under changing field conditions. Several models have been...
master thesis 2002
document
Manuels, P. (author)
Many practical simulation and prediction of coastal morphology involves so-called process-based modelling. This type of modelling is built around quantitative knowledge and understanding of physical processes that act on time-scales of seconds to days and on length-scales of meters to kilometres. Present day coastal zone management is supported...
master thesis 2002
document
Teerink, S.J.W.P. (author)
master thesis 2002
document
Van der Eijk, R.A. (author)
De laatste jaren treden er, door verschillende oorzaken, steeds vaker hoge waterstanden op. Het structureel verhogen van de dijken is een kostbare zaak, maar als door hoge rivierwaterstanden de dijk dreigt te overstromen en structureel verhogen van de dijken is niet gebeurd, dan wordt er vaak in allerijl een nooddijk van zandzakken gebouwd. In...
master thesis 2002
document
Dijk, M. (author)
Voor de berekening van de grootte van het dwarstransport zijn momenteel in Nederland twee computermodellen in gebruik, te weten UNISEST-TC en DUROSTA. UNISEST-TC is ontwikkeld voor 'algemeen' gebruik, met gemiddelde condities. DUROSTA is ontwikkeld voor gebruik voor zware condities, waarbij hoge waterstanden kunnen optreden en een zware...
master thesis 2002
document
Barends, L.E.M. (author)
Kustmorfologische berekeningen van de kust van Abruzzo (Italie) ter ondersteuning van kustbeleid voor deze regio
master thesis 2002
Searched for: collection:thesis
(18,301 - 18,320 of 20,827)

Pages