Searched for: contributor%3A%22Schiereck%2C+G.J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 74)

Pages

document
Lin, C.H. (author)
The yearly floods of the Mekong Delta caused by the Mekong River have been considered a blessing; it purifies the agricultural lands and deposits a fresh layer of silt on the surface, which keeps the delta fertile. However, the growing demand for agricultural products internationally and nationally has pushed the farmers to harvest all year long...
master thesis 2013
document
Sturm, O.L.M. (author)
Ho Chi Minh City (HCMC) is one of the most important cities in Vietnam; it is the largest city and the economic centre of the country. Currently HCMC is facing two main problems: frequent flooding of the city and salt intrusion in the Dong Thap Muoi region. Most floods are the result of monthly high tides that hinder the discharge of rain and...
master thesis 2011
document
Hillen, M.M. (author)
Vietnam experienced sustained economic growth over the last decades, making it one of the fastest growing economies of the world. At this moment Vietnam is still fighting its way out of poverty and trying to improve living standards. With a coastline of 3,260 kilometers many activities take place in the densely populated coastal areas. The...
master thesis 2008
document
Zwemer, J. (author)
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor natuurvriendelijke oevers. Op veel plaatsen vormen ze een goed alternatief voor traditionele oeverbeschermingen. Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd om na te gaan in welke situaties ze kunnen worden toegepast en op welke manieren ze bescherming bieden. Daaruit is gebleken dat de vegetatie...
master thesis 2000
document
Wijgerse, F.M. (author)
Voor de berekening van de stabiliteit van stenen moet een beschouwing worden gemaakt van de krachten welke werken op een steen in een stroming. Deze krachten zijn natuurlijk ten eerste het gewicht van de steen onder water en verder de kracht welke de stroming op de steen uitoefent. 1) De krachten door het water zijn evenredig met het kwadraat...
master thesis 2000
document
Hamerslag, E.J.F. (author)
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de bodembescherming die voor een verticale golfbreker aangebracht wordt. Voor een verticale golfbreker ontstaat een staande golf waarin orbitaalstromingen wrijving op de bodem veroorzaken. Het ontbreken van een bodembescherming kan leiden tot het ondergraven van een verticale golfbreker. Om inzicht te...
master thesis 2000
document
Klaassen, E.T.M. (author)
Shrimp farming is an important source of income in Vietnam. In the Mekong Delta several shrimp farms are established, due to its stable weather and environmental conditions making it possible to farm throughout the whole year. The farm where this research was done is an extensive culture system. In these systems, the water is exchanged using the...
master thesis 1999
document
Forschelen, P. (author)
Vloeistofmechanica van de TU Delft. De experimenten zijn uitgevoerd onder gelijke condities als bij de onderzoeken van Paintal (1969) en De Boer (1998). Bij de onderzoeken is dezelfde bodemopbouw, hetzelfde bodemmateriaal en dezelfde aanleg van het testbed gebruikt. De meettechnieken waren bij de onderzoeken verschillend, maar hadden als...
master thesis 1999
document
Hofland, B. (author), Van Leeuwen, C.W. (author)
Siltation is a serious problem for harbours situated on tidal rivers and estuaries. Maintenance dredging is necessary on a regular basis to guarantee safe navigation and is often a large cost factor. A means to prevent sediment from entering a harbour is the Current Deflecting Wall (CDW), which passively alters the water exchange at the harbour...
master thesis 1999
document
De Gunst, M. (author)
Het onderwerp van deze studie is een niet-uniforme stroming waarin sprake is van een plaatselijk verhoogde aanval op het bodemmateriaal door de lokaal hogere turbulentie. In een 15 m lange stroomgoot met een breedte van 40 cm is door middel van een backward-facing step ofwel afstap een niet-uniforme stroming gecreeerd. Om de schade aan de...
master thesis 1999
document
Zuiderbaan, K.E. (author)
In 1944 because of the allied bombing of the island of Walcheren a number of dikes had breached and the island was flooded. The four breaches (Westkappelle, Nolle, Veere and Rammekens) were closed in 1944 and 1945 with a lot of improvisation. Also some caissons (phoenix caissons from the Mulberry harbours from the Normandy landings) were applied...
master thesis 1999
document
Van den Berk, M. (author)
Existing stability relationships for toe and slope structures of rubble mound breakwaters (e.g. by Gerding and Van der Meer) are empirical and do not give a clear insight in the actual physical processes near the structure. In this research an attempt is made to enlarge this insight and to derive new stability relationships in which this insight...
master thesis 1999
document
Cohen, P.F.D. (author)
Rijkswaterstaat overweegt enkele sluizen in de Haringvlietdam ook bij hoogwater te openen. De dam is een onderdeel van de Deltawerken die als hoogwaterkeringen zuidwest-Nederland bescherrnen tegen overstromingen. De aanleiding van dit plan vorrnen de effecten van de aanleg van de dam op het ecosysteem in het Haringvliet en in de Voordelta. Door...
master thesis 1999
document
Halter, W. (author)
Filterconstructies hebben als doel erosie te voorkomen in bepaalde delen van waterbouwkundige kunstwerken. Ze zijn opgebouwd uit een basislaag en een of meer filterlagen. Er zijn verschillende soorten filterconstructies. Ze worden over het algemeen zo gemaakt dat er geen erosie zal optreden van basismateriaal. Het is echter efficienter om een...
master thesis 1999
document
Nijsen, R. (author)
Het eiland Bonaire, onderdeel van de benedenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen, Hgt op de rand van de Caribbische hurricanegordel. Het risico bestaat dan ook dat het eiland getroffen wordt door een hurricane. Aangezien de westkust van het eiland weinig hoger dan het waterniveau ligt, is er in zo'n geval weinig bescherming tegen de...
master thesis 1999
document
Hussaarts, M. (author)
In dit rapport is getracht op een inzichtelijke en realistische manier de economisch optimale elementdikte van een steenzetting te bepalen. Dit is gebeurd op probabilistische wijze, aan de hand van het bezwijkmechanisme "Instabiliteit van de elementen in de toplaag" Dit bezwijkmechanisme houdt in dat onder bepaalde condities elementen in de...
master thesis 1999
document
De Jong, M.C.P. (author)
From February to April 1999, wave-blocking experiments have been conducted at the Laboratory of Fluid Mechanics of the Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, The Netherlands as a part of the Ph.D. research of I.K. Suastika. Wave blocking is a special case of wave-current interaction. It can occur when waves...
master thesis 1999
document
Van Noort, E.T.L. (author)
In onderhavige studie is de meettechniek "Particle Tracking Velocimetry" (PTV) toegepast ten behoeve van het onderzoek naar ondiepe waterstromingen. Het doel van het onderzoek was de meettechniek beschikbaar te krijgen voor studies aan ondiep-waterstromingen en de geschiktheid van de methode voor het meten van grootschalige structuren aan te...
master thesis 1998
document
Bleyi, R.H.J. (author)
Because of the allied bombing of Walcheren in 1944 the island suffered from a number of breaches. These breaches were closed in the period 1944-1945. The closures have been described by A. den Doolaard in his novel "Het Verjaagde Water". For the closure Phoenix caissons have been used from the Mulberry harbours build during the allied landings...
master thesis 1998
document
Zuurveld, J. (author)
Experimental research on the stability of bed material behind a backward facing step. Measured is the stability as a function of the local velocity and the local turbulence (turbulence intensity) due to the eddy formation.
master thesis 1998
Searched for: contributor%3A%22Schiereck%2C+G.J.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 74)

Pages