Searched for: contributor%3A%22Tutuarima%2C+W.+%28mentor%29%22
(1 - 13 of 13)
document
Scheffer, F. (author)
At the east coast of India, 20 kilometres north of Chennai, a new satellite port has been designed and is currently under construction. The project is called the Ennore Coal Port Project. Complete design and supervision of the construction is carried out by HASKONING Consulting Engineers and Architects. The objective of this graduation project...
master thesis 1999
document
Schouten, A.A. (author)
Een alternatieve methode voor erosiebestrijding. Een offshore pijpleiding die op de bodem van de zee gelegd wordt, is vaak onderhevig aan uitwendige krachten die de constructie kunnen beschadigen. Om zo'n pijpleiding te beschermen tegen deze krachten, kan de leiding worden ingegraven. In zand kan de ingraving gerealiseerd worden door de bodem...
master thesis 1999
document
Hellebrand, S.L.M. (author)
The Port of Colombo, Sri Lanka, is an important hub port in the Indian Ocean. A hub port is a port with mainly transhipment (and in this case container) throughput, which means that most of the cargo is not for the country itself, but for countries in the region. The yearly container throughput at the Port of Colombo reached its full capacity of...
master thesis 1999
document
Deiters, B. (author)
Dit verslag geeft een beschrijving van een onderzoek naar de golfbelasting van kruinmuren boven op breukstenen golfbrekers. Een kruinmuur is een betonnen element dat boven op een golfbreker geplaatst wordt. De voornaamste functie is het terugbrengen van de overslag zonder toepassing van zeer veel stortsteen en toplaagelementen. In dit onderzoek...
master thesis 1999
document
Wittteman, E. (author)
Although a lot is known nowadays about the run-up on smooth and impermeable slopes as well as the run-up on slopes covered with a rock armour layer, the physical properties of the armour layer of a rubble mound breakwater are not incorporated in the relations describing the run-up on a breakwater’s slope. The roughness of a slope and its...
master thesis 1999
document
Roelofs, M. (author)
Research to the technical and financial feasibility for a partly demobilization of a wave reducing device (breakwater) to survive extreme wave loads, with a case study for the island of Sint Maarten, Netherlands Antilles.
master thesis 1998
document
Huijssoon, W.P. (author)
Onderzoek naar de inzet van materieel voor het transport van stenen over water, ten behoeve van de bouw van een golfbreker. Vanuit de praktijk (Boskalis) is de vraag gekomen om het bakkentransportproces, zoals dat plaatsvindt bij de bouw van offshore golfbrekers, nader te bestuderen. De reden daarvan is, dat de berekende productie met behulp van...
master thesis 1998
document
Scaminee, P.P. (author)
This study comprises the design of the reconstruction of the main breakwater of the Tripoli Harbour in Libya. Tripoli harbour is one of the oldest harbours of North Africa situated on the Southern coast of Mediterranean Sea. The harbour as it existed in 1972 was built at the beginning of this century and was protected by two main breakwaters....
master thesis 1998
document
Roeleveld, B.J. (author)
Dit afstudeerverslag handelt met name over de golftransmissiecoefficient van gabionboxen belast door golven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeerproject aan de Technische Universiteit Delft, in samenwerking met baggermaatschappij Boskalis. Gabions worden op dit moment vooral toegepast als bodembescherming tegen de...
master thesis 1997
document
Heijn, K.M. (author)
Recently, interest in vertical breakwaters has grown. The development of ports from natural small harbours to artificial large harbours facing the outer sea has demanded the construction of breakwaters in rougher seas. The vertical breakwater could play a role of importance in this development. To obtain general guidelines for the design of...
master thesis 1997
document
Spanjers, C.M. (author)
Voorstudie Om de leidende rol die de haven van Rotterdam in de wereldhandel heeft te kunnen handhaven is het noodzakelijk voor de komende decennia ruimte te creeren in de nabijheid van de haven. Dit kan door het aanleggen van een tweede Maasvlakte, een landaanwinning in zee. Het is mogelijk gebleken deze Maasvlakte 2 technisch, morfologisch,...
master thesis 1997
document
Van Bree, B. (author)
Momenteel wordt onderzocht of het technisch haalbaar is de Golf van Khambhat, een zee-arm in het noordwesten van India, af te sluiten. Bij de afsluiting van dit estuarium treden, door het enorme reservoiroppervlak en het grote getijverschil, enorm hoge stroomsnelheden op. Uit deze haalbaarheidsstudie kwam de meer algemene vraag naar voren of het...
master thesis 1997
document
Ivens, M.P.A. (author)
In Nederland zijn de waterbadems van grotere en kleinere wateren in meer of mindere mate verontreinigd. Bij de noodzakelijke baggerwerkzaamheden in het kader van het onderhoud van vaarwegen en andere watersystemen komt verontreinigde baggerspecie vrij. De vrijkomende verontreinigde baggerspecie dient op milieuhygiënisch verantwoorde wijze...
master thesis 1991
Searched for: contributor%3A%22Tutuarima%2C+W.+%28mentor%29%22
(1 - 13 of 13)