Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 14 of 14)
document
Kurth, D. (author), Wassenberg, F. (author)
conference paper 2012
document
Wassenberg, F. (author), Verhage, R. (author)
Dit artikel gaat in op de Franse aanpak van stedelijke vernieuwing, en schetst de omslag van een meer socialere naar een meer fysieke ingrijpende politiek.
journal article 2012
document
Veldboer, L. (author), Bergstra, M. (author), Kleinhans, R. (author)
Wat gebeurt er als arme wijken door een toename van koopwoningen inkomensdivers worden? Is het resultaat van stedelijke vernieuwing en gentrification een sociale tweedeling of is er tevredenheid met de gegroeide klassenmix? Uit onderzoek van UvA en OTB blijkt dat in Amsterdamse buurten waar tussen 2001 en 2009 de differentiatie van de...
report 2011
document
Vaessen, M. (author), De Wolff, H.W. (author)
journal article 2010
document
Van der Pennen, A.W. (author)
Stedelijke vernieuwing is mensenwerk, het brengt mensen bijeen die bepaalde kwaliteiten hebben, die een bepaald belang hebben om te interveniëren in het beleidsproces. Die een belang inbrengen van de partijen, die deelnemen aan het vernieuwingsproces, met de daarbij behorende machtsmiddelen. Wie is de baas? Of wel: welke ruimte genomen wordt en...
journal article 2009
document
Wassenberg, F. (author), Verhage, R. (author), Reinders, L. (author)
De buitenwijken van Franse steden staan niet goed bekend. Rellen. Hoogbouwflats. Troosteloos. Triest. Kansarm. De grands ensembles in de banlieue. In dit rapport vergelijken we Franse en Nederlandse wijken, en tevens het vernieuwingsbeleid in beide landen. Er zijn opvallende overeenkomsten en verschillen.
report 2006
document
Kruythoff, H.M. (author), Haars, A. (author)
book 2002
document
Priemus, H. (author)
book 2002
document
Priemus, H. (author), Verhage, R. (author), Kruythoff, H.M. (author)
book 2002
document
Helleman, G. (author), Wassenberg, F. (author)
De wijken waar in de jaren zeventig stadsvernieuwing plaatsvond, zijn soms al weer toe aan herstructurering. wat ging er niet goed?
journal article 2001
document
Van Daalen, G. (author), Van der Haak, M.H.M. (author), Ouwehand, A.L. (author)
book 1999
document
Kleinhans, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Van Rooijen, H. (author), Raat, R. (author)
book 1998
document
Van der Knaap, G.A. (author), Van der Laan, L. (author)
Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en...
book 1991
Searched for: faculty:"OTB"
(1 - 14 of 14)