Searched for: project:"KWP%5C-collection"
(1 - 2 of 2)
document
Anonymus, A. (author)
vervolg op nota 3Probu-N-7900 Voorliggende notitie is er allereerst op gericht een defintieve keuze van de constructiewijze van het funderingsbed voor te bereiden. Bij de afweging van de overgebleven twee alternatieven: 2 matoplossing en Stevin 80 met luier kon het projektbureau niet tot een duidelijke voorkeur komen. In het kort kan de...
report 1979
document
Bakker, M.J. (author)
Het resultaat van de proeven kan in het kort als volgt worden samengevat. 1) De snelheidsverdeling op de kruin van de dam is moeilijk reproduceerbaar. De uit de snelheidsverdeling berekende schuifspanning is als gevolg daarvan nogal onnauwkeurig. 2) De aantasting van de dam is goed reproduceerbaar. 3) Tussen schuifspanning en bruto-transport,...
report 1961