Searched for: subject%3A%22Hoek%255C%2Bvan%255C%2BHolland%22
(1 - 7 of 7)
document
anonymous, A. (author)
Op basis van uitgevoerde analyse en beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de onderzoekers van mening dat een eventuele kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen financieel haalbaar is, Voorwaarde is wel dat op het nieuwe land de mogelijkheid wordt geboden voldoende aantallen woningen te realiseren. De residuele waarde van...
report 2004
document
Agema, J.F. (author)
Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema, naast de lezingen staan er twee interviews met prof. Agema in deze publicatie. De bijdragen van de overige sprekers zijn: Rijkswaterstaat: de (te) grote opdrachtgever in de GWW (Struik), De fundamenten onder het ontwerp (vd Meer), Buitenland en waterbouw (Zanetti),...
book 1999
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Postuma, A. (author), Meurs, K. (author), Paymans, P.J. (author)
Ten behoeve van de bouw van de nieuwe havenmond nabij Hoek van Holland, de definitieve toegang naar Europoort en de aanleg van de naderingsgeul voor diepstekende schepen, is in de periode van 1960 tot heden veel onderzoek verricht. Als onderdeel van de afsluiting van de werkzaamheden wordt een samenvattende rapportage én evaluatie gemaakt van...
report 1979
document
Van Staal, G. (author)
In opdracht van de Rijkswaterstaat, Arrondissement Rotterdamse Waterweg, is door het Waterloopkundig Laboratorium in de windgoot van het laboratorium "de Voorst" een modelonderzoek uitgevoerd naar de golfoploop en de golfoverslag voor een aantal ontwerpen van de Nieuwe Zuiderdam te Hoek van Holland. Deze havendam zal ter bescherming dienen van...
report 1966
document
Van de Kreeke, J. (author), Paape, A. (author)
Onderzoek naar de vanuit waterloopkundig oogpunt aanvaardbare constructies voor de nieuwe havendammen bij Hoek van Holland. Twaalf alternatieve constructies zijn globaal uitgewerkt en met elkaar vergeleken (breuksteenopties, caissons en perronwanden).
report 1965
document
de Groot, A.T. (author), Marinkelle, A.B. (author)
Historische beschrijving van het tot stand komen en het functioneren van de Nieuwe Waterweg in de periode 1866-1916, bevat gedetailleerde lodingskaarten van de monding en kaarten van het gebied met alle havens.
report 1916
Searched for: subject%3A%22Hoek%255C%2Bvan%255C%2BHolland%22
(1 - 7 of 7)