Searched for: subject%3A%22Maastricht%22
(1 - 5 of 5)
document
Van Hees, R.P.J. (author), Nijland, T.G. (author)
Upper Cretaceous Maastricht limestone ("mergel") outcrops in the provinces of Dutch and Belgian Limburg. The Upper Cretaceous in the Netherlands consists of the geological Maastricht Formation and the upper part of the Gulpen Formation. Limestones from the Maastricht Formation represent one of the few native Dutch natural stones used for...
journal article 2009
document
Waarts, P.H. (author), Nelisse, R.M.L. (author), Van der Wiel, W.D. (author), Van Wingerden, A.J.M. (author), Beuken, R. (author), Huijzer, E.L. (author), Lombaers, A. (author), Van Breen, H.J. (author), Bloemhof, G.A. (author)
Dit rapport geeft de weerslag van de werkzaamheden uitgevoerd in het COB project 13 “Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en leidingen”. Deze studie beperkt zich in grote mate tot het kwalitatieve en kwantitatieve deel van het risicomanagement. Geconcludeerd kan worden dat het project O13 er toe heeft geleid dat voor het...
report 2006
document
Minis, S.E. (author), De Heer, A.R.E. (author)
Uitgave van Stichting Leids Kunsthistorisch Jaarboek.
book 1985
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In oktober en november 1947 werden metingen verricht aan de Voedingsduiker van de Zuidwillemsvaart te Maastricht. Het belangrijkste resultaat dezer metingen was, dat werd vastgesteld, dat de werkelijke capaciteit van de voedingsduiker 27% groter is dan de aangehouden capaciteit. De metingen in het regelmatige en diepe voedingskanaal boden...
report 1948
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Na daling van de waterstand te Maastricht door geringe Maasafvoer werd er op verzoek van Hoofdingenieur Mulder de afvoer van de Maas te Eijsden gemeten. Gevonden werd toen 2,8 m3/sec. Deze hoeveelheid was aanzienlijk geringer dan hetgeen van Belgische zijde werd opgegeven. Voorts werd medegedeeld, dat door de voedingsduiker 8 à 8.1 m3/sec werd...
report 1948
Searched for: subject%3A%22Maastricht%22
(1 - 5 of 5)