Searched for: subject%3A%22Overijssel%22
(1 - 7 of 7)
document
Maaten, R. (author)
report 2000
document
Van Rooijen, H. (author), Raat, R. (author)
book 1998
document
Verheij, H.J. (author), Huyskens, R.B.H. (author)
report 1993
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1985
document
Vermeer, A.C.M. (author), Deelen, C. (author)
report 1981
document
Vermeer, A.C.M. (author), Doorn, T. van (author)
report 1978
document
Anonymous, A. (author)
Deze beschrijving bevat de administratieve gegevens, die voorheen in het randschrift van de waterstaatskaart werden opgenomen, alsmede tal van historische en andere bijzonderheden betreffende de waterstaatkundige toestand van dit gewest. Het boek is zo samengesteld dat ook zonder de waterstaatskaart een duidelijk overzicht van de provincie...
report 1937
Searched for: subject%3A%22Overijssel%22
(1 - 7 of 7)