Beschrijving van de Provincie Overijssel: Behoorende bij de waterstaatskaart