Searched for: subject%3A%22afzinken%22
(1 - 8 of 8)
document
Schols, I. (author)
Onderzoek en dataverzameling en -analyse m.b.t. vervormingsmetingen bij afgezonken tunnels. Onderzoek naar het gedrag en de capaciteit van de segmentvoegen/dilatatievoegen van de Kiltunnel.
master thesis 2012
document
Van 't Hoff, J. (author)
Instructieboek voor de opleiding in het rijswerk en ter informatie voor uitvoerders en beheerders. Beschrijving van rijshoutconctructies en gedetaillerde informatie over de uitvoering. Rijk geïllustreerd
report 1995
document
Schotanus, G.P. (author)
Omdat het ontwerp van de directie Sluizen en Stuwen van Rijkswaterstaat zich in een verder gevorderd stadium bevindt, zal ten opzichte van dat ontwerp naar een alternatief ontwerp gezocht worden. Het gaat hier dan voornamelijk om de zuidelijke afrit van de Blankenburgtunnel. Van deze afrit wordt onderzocht of het ter plaatse te bouwen gedeelte...
master thesis 1988
document
Schillemans, A.J.J.M. (author)
In dit hoofdontwerp worden een aantal constructieve aspecten van het afstudeerproject" Tunnel onder de Noord " beschreven. In het vooronderzoek is reeds een eerste ronde in het ontwerpproces gemaakt. Zodoende zijn een aantal aspecten in dat vooronderzoek al ruwweg aan de orde geweest. In dit hoofdontwerp wordt de volgende ronde van het...
master thesis 1985
document
Vermeer, A.C.M. (author)
Bij een gravity structure kunnen we een viertal fasen onderscheiden met betrekking tot de stabiliteit. a. tijdens de bouw b. tijdens het transport naar lokatie c. tijdens het afzinken d. tijdens de produktie Wat de stabiliteit tijdens het afzinken betreft kan worden opgemerkt dat het moment, dat het dak van het caisson onder water verdwijnt een...
master thesis 1975
document
Oud, H.J.C. (author), van Geest, J.M. (author)
Ontwerp en bouw van de (zeer brede) afgezonken Drechttunnel bij Dordrecht.
report 1974
document
Moret, G.E. (author)
report 1973
document
Oorschot, J.H. van (author)
report 1970
Searched for: subject%3A%22afzinken%22
(1 - 8 of 8)