Searched for: subject%3A%22dijkdoorbraken%22
(1 - 9 of 9)
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005
document
Verheij, H.J. (author)
report 2003
document
Stelling, G.S. (author)
report 1999
document
Lorenz, N. (author), Dhondia, J.F. (author), Kernkamp, H.W.J. (author), Laguzzi, M.M. (author)
report 1999
document
Vroeg, J.H. de (author)
report 1999
document
Kernkamp, H.W.J. (author), Jonge, J.J. de (author)
report 1997
document
Steetzel, H.J. (author)
Het voorliggende onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de wijze waarop het verloop van het instroomdebiet en de binnenwaterstand afhangen van de breedtegroei van de bres. De resultaten van deze verkenning geven aan in hoeverre (of en zoja, met welke middelen) nader onderzoek naar het proces van bresgroei gewenst is en wat de...
report 1993
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
Searched for: subject%3A%22dijkdoorbraken%22
(1 - 9 of 9)