Searched for: subject%3A%22verzilting%22
(1 - 13 of 13)
document
Hoogland, M. (author)
Door het creëren van een bufferzone langs het Haringvliet ontstaat een dynamisch landschap. Dit landschap is adaptief aan ontwikkelingen in de toekomst wat betreft het openen van de Haringvlietsluizen (zoet-zout gradiënt, getij) en de toenemende hoeveelheden water vanuit de Noordzee en het Haringvliet. Het ontwerp is benaderd vanuit 4...
master thesis 2014
document
Bochanen, F.A. (author)
Na de inpoldering van het Haarlemmermeer halverwege de 19e eeuw was de polder een groot productielandschap. Hier is weinig van overgebleven. Een groot deel van de polder is volgebouwd en het landbouwgebied dat er nog is staat onder druk, niet op de laatste plaats vanwege het zilte water dat omhoog komt en problematisch is voor de landbouw. Met...
master thesis 2012
document
Van Banning, G. (author), Adema, J. (author), Lipari, G. (author)
Deze studie richt zich expliciet op de toename van de zoutindringing op het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, als gevolg van de aanleg van een nieuwe Noordersluis. In de studie zijn vergelijkende simulaties uitgevoerd voor verschillende varianten van de nieuwe sluis (afmetingen), voor verschillende belastingscenario’s (nat, droog en...
report 2011
document
Zethof, M. (author)
The fresh water supply will be more under pressure, due to the predicted effects of climate change in the Netherlands. More frequent salt water intrusion during the summer semester is caused by the joint occurrence of low river discharges and the expected sea level rise. The control of external salinity is necessary to guarantee a sufficient...
master thesis 2011
document
Oude Essink, G. (author), Delsman, J. (author), Borren, W. (author), Stuurman, R. (author), Verkaik, J. (author)
Voor het begrijpen van de oppervlaktewaterpeil-grondwater relatie en het bepalen van de uitstraling van peilverandering of deklaagvergraving van het Markermeer op zijn omgeving is een beter inzicht nodig over de opbouw van de ondiepe ondergrond en de variaties in de doorlatendheid (viz. hydraulische weerstand) van de deklaag. De onder de...
report 2010
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Vink, C. (author), Stuyfzand, P.J. (author), Raterman, B. (author), Maas, C. (author), Leunk, I. (author), Cirkel, G.C. (author)
Dit rapport betreft een pilot studie van de derde fase van het Flexwater project. Doel van deze fase is het genereren en beoordelen van kansrijke nieuwe concepten voor productie en transport van drinkwater in bestaande situaties, zodat de drinkwatervoorziening kosteneffectiever wordt, minder verdroging veroorzaakt, de vergunde capaciteit beter...
report 2007
document
Gehrels, H. (author), Reijs, T. (author), Van Meerten, H. (author), De Rijk, J. (author), Van Oostrom, N. (author), Oude Essink, G. (author), Vergroesen, T. (author), Maas, K. (author), Buma, J. (author)
Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de effecten van de voorgenomen vermindering of stopzetting van de grondwaterwinning door DSM Gist in combinatie met de aanleg van de spoortunnel in Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland door...
report 2005
document
Duizend, J. (author)
Afsluiting van het Spui is één van de mogelijkheden die in het Vooronderzoek naar voren is gekomen om de verzilting van de Hollandsche IJssel te verminderen. Met name als de Bovenrijnafvoer tussen de 750 en 850 m3/s bedraagt, zal het afsluiten van het Spui effekt sorteren. Een Bovenrijnafvoer van 850 m3/s wordt gemiddeld 10 dagen per jaar...
master thesis 1981
document
Koenis, J.P. (author)
report 1979
document
van Veen, J. (author)
Abstract Kort exposé over de effecten van de verzilting in ZW Nederland door zout water van zee en door de toenemende verzilting van de Rijn.
report 1949
document
van Veen, J. (author)
Eerste beschrijving van een luchtbellenscherm om zoutindringing (met name bij schutsluizen) tegen te gaan. Deze methode is verzonnen door Van Veen, en later verder uitgewerkt en toegepast o.a. bij de sluizen in IJmuiden.
report 1941
document
van Veen, J. (author)
Analyse van de effecten van zoutindringing op de benedenrivieren t.g.v. bodemdaling en/of zeespiegelstijging. Overzicht van de beschikbare meetgegevens. Toename van zoutgehalte in de bovenafvoer van de Rijn. Ligging van de zoutgrens in het benedenrivierengebied. Mogelijkheden om de menging tegen te gaan. Mogelijkheden om de verzilting van het...
report 1941
Searched for: subject%3A%22verzilting%22
(1 - 13 of 13)