Searched for: subject:"windopzet"
(1 - 3 of 3)
document
Feij, C.C.L. (author)
Voor meren is het gebruikelijk de windopzet te voorspellen met een formule die als parameters de strijklengte, de waterdiepte, de invalshoek van de wind en de windsnelheid in het kwadraat heeft. In deze formule zit een constante verwerkt die in de literatuur verschillende waarden heeft. In dit onder-zoek wordt er gekeken naar de gemiddelde...
bachelor thesis 2015
document
De Rijke, W.G. (author)
Het doel van de beschouwingen in dit rapport is het vastleggen van de natuurrandvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een zanddam ter plaatse van het Friese Wad, op een zodanige wijze, dat een probabilistische benadering mcgelijk is. Getracht is, de relevante invloeden op een probabilistische wijze tebeschrijven. Helaas was het in veel...
master thesis 1983
document
Cools, P.M. (author)
Het probleem onder studie handelt over het vastleggen van het verband tussen het waargenomen meteorologische getij op een bepaalde plaats aan de Nederlandse kust en haar oorsprong: luchtdruk- en/of de hieruit voortvloeiende windvariaties over de Noordzee. De bepaling van dit verband geschiedt met behulp van de theorie van systemen. Ligt dit...
master thesis 1981