Collection: education
(35,221 - 35,240 of 35,465)

Pages

document
Thole, E.J.C.M. (author)
master thesis 1965
document
De Jong, J.A.H. (author)
master thesis 1965
document
Hooykaas, C.W.J. (author)
master thesis 1965
document
Mourer, A.M. (author)
master thesis 1965
document
Van de Berge, R. (author)
master thesis 1965
document
Visser, H. (author), De Leeuw, R. (author)
Het is bekend dat de toepassing van een dikke kop aan een golfbreker met verticale wanden invloed heeft op de golfhoogteverdeling achter de golfbreker. Dit onderzoek is verricht om een methode te vinden om deze invloed te bepalen en tevens te verklaren. Nadat dit vooronderzoek is afgerond is er begonnen met een zo economisch mogelijk ontwerp van...
master thesis 1965
document
Ten Houten, A.Th. (author)
master thesis 1965
document
Warnaars, J.A. (author)
master thesis 1965
document
Van Houwelingen, W.H. (author)
master thesis 1965
document
Dekker, J.L. (author)
master thesis 1965
document
Verspuy, C. (author)
In dit ontwerp worden nieuwe mogelijkheden besproken die bestaan op het gebied van de elektrische modelmethode voor de oplossing van grondwaterproblemen. Na een aantal algemene beschouwingen over de problemen die bestaan en de oplossingsmogelijkheden, wordt nader ingegaan op de modelmethode m.b.v. een elektrische plaatgeleider. Naast de...
master thesis 1965
document
H.J., Van Nouhuys (author)
master thesis 1965
document
Van Kuik, P.H. (author)
De problemen die samenhangen met de ontsluiting van Ameland door middel van een vaste oeververbinding zijn voortgekomen uit vragen, die rezen binnen de studiegroep Ameland. Deze studiegroep is opgericht door de sectie stedebouwkunde van de afdeling Bouwkunde en door de afdeling der Weg en Waterbouwkunde der Technische Hoge School te Delft. De...
master thesis 1965
document
De Boer, J.H. (author)
Om te voldoen aan het eerste gedeelte van de opdracht is een onderzoek ingesteld naar de in de literatuur beschreven pneumatische logica-elementen met bewegende of vervormbare delen. De resultaten daarvan zijn in dit verslag neergelegd. Bij dit onderzoek werd gestreefd naar volledigheid: er is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van...
master thesis 1964
document
Kwanten, F.J.G. (author)
master thesis 1964
document
Dekker, J.A. (author)
master thesis 1964
document
Van der Brugh, E.J. (author)
master thesis 1964
document
Langstraat, A. (author)
master thesis 1964
document
De Quartel, D.F.H. (author)
master thesis 1964
document
Fentener van Vlissingen, F.H. (author)
master thesis 1964
Collection: education
(35,221 - 35,240 of 35,465)

Pages