Analyse. Deel 3

Differentiaalvergelijkingen

More Info
expand_more

Abstract

De inhoud beslaat de gebruikelijke inleidende behandeling van de gewone differentiaalvergelijkingen en simultane stelsels daarvan. Ruime aandacht is daarbij geschonken aan de z.g. trillingsvergelijking, speciaal met het oog op de fysische toepassingen. Een hoofdstuk over de Laplace-transformatie is opgenomen in verband met de toepassing daarvan op het oplossen van differentiaalvergelijkingen. De hoofdstukken over numerieke methoden en partiƫle differentiaalvergelijkingen vallen in feite buiten het bestek van dit boek. Ze zijn meer ter kennismaking opgenomen. Bij het laatstgenoemde hoofdstuk staan enkele praktische oplossingsmethoden van de vergelijking van de trillende snaar en van de warmtegeleidingsvergelijking centraal. Daarbij is van een theoretische fundering van de partiƫle differentiaalvergelijkingen afgezien.

Files