Assessing traffic safety of Dutch weaving sections

Validation of the Surrogate Safety Assessment Model combined with VISSIM

More Info
expand_more

Abstract

Nederlandse wegontwerpers en veiligheidsexperts zoeken naar meer kwantitatieve methodes om de veiligheid van een (voorgenomen) weefvak te bepalen dan de traditionele methodes die gebruik maken van expert judgement en ongevalsregistraties. Een alternatieve methode is om de veiligheid te bepalen met behulp van VISSIM micro-simulatiemodellen in combinatie met het Surrogate Safety Assessment Model (SSAM). SSAM berekent het aantal conflicten in een micro-simulatiemodel met behulp van surrogate veiligheidsmaten (surrogate safety measures). Deze studie evalueert deze methode voor Nederlandse weefvakken door het aantal conflicten geobserveerd in VISSIM-simulaties middels SSAM te vergelijken met de ongevalsratio en andere criteria. Negen weefvakken zijn geselecteerd en gerangschikt op basis van vier criteria: (I) ongevalsratio, (II) conflictratio berekend middels SSAM uit VISSIM-simulaties, (III) aantal ongevallen gebaseerd op een crash prediction model voor Nederlandse weefvakken, en (IV) beoordeling door verkeersveiligheidsexperts. Het Spearman Rang Correlatiecoëfficiënt was berekend tussen elke rangschikking om de relatie tussen de verschillende rangschikkingen te bepalen. De correlatie van .567 (ρ_s=0.112) tussen de rangschikking op ongevalsratio en gesimuleerde conflicten suggereert een redelijke maar insignificant correlatie.