De beteekenis der Wiskunde als Hulpwetenschap der Toegepaste Mechanica. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleraar in de Toegepaste Mechanica aan de Technische Hoogeschool te Delft, den 30en September 1914.