Hardware-in-the Loop. Het implementeren van een 'hardware component' in een simulatie van een transportband met behulp van een PC