Vergelijking van het Bayesiaanse en het regressiemodel