Studie naar het effect van verschillende peilalternatieven op de waterkwaliteit en ecologie van het Veerse Meer: MER peilbeheer Veerse Meer