De markt van bedrijfsvaartuigen tot 1985 Deel 1 en 2