Bresgroei: Een experimenteel onderzoek naar de ontwikkeling van de ontgrondingskuil