Vergelijkend onderzoek van beklede elektroden voor het ne