Aanbodgerichte woonruimteverdeling: Ervaringen met het Delftse model en varianten