De invloed van de huidruwheid op de regressie-vergelijking