Technische mogelijkheden voor een dynamische kustuitbreiding: Een voorverkenning t.b.v. het Deltaprogramma