Bedrijfsanalyse: Metingen bij scheepswerf Schelde Oost