Het modelgebaseerd corrigeren van meetdata (Model-based correction of data)