Het bepalen van de randvoorwaarden voor het opzetten van