Erosie door open taludbekledingen, bijlage E: Simulation of recirculation flow in a rectangular cavity