Een programma voor het roosteren van een nachtdienst-rooster voor medische specialisten